Weiland onder water door langdurige regenval. - Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Waterschappen starten proef met regenwaarschuwing

Waterschappen Aa en Maas, Limburg, Noorderzijlvest, Rijnland en De Stichtse Rijnlanden werken dit seizoen op proef met een systeem dat waarschuwt voor zware buien.

Het is een pilot van de Unie van Waterschappen, in samenwerking met het KNMI.

Beleidsadviseur Eric Gloudemans licht de noodzaak van het early warning-systeem toe: “Zomerse buien zijn moeilijk te voorspellen. Daardoor kunnen we ons er als waterbeheerders lastig op voorbereiden. We weten niet precies waar en wanneer de regen valt en hoeveel het gaat regenen. Dat leidt tot het dilemma: wel voorzorgsmaatregelen nemen, zoals het tijdelijk verlagen van het waterpeil, of niet? Als je als beheerder kiest om maatregelen te nemen en de neerslag uiteindelijk toch uitblijft of elders in het gebied valt, kun je te maken krijgen met watertekorten.”

Bruikbaarheid systeem aantonen

Door verschillende technieken te combineren moet het early warning-systeem aangeven op welke plek en tijdstip er een extreme bui kan vallen. Nu moet de pilot aantonen of het systeem bruikbaar is voor de eindgebruikers zoals de waterschappen.

Beheer
WP Admin