AlgemeenAchtergrond

Waterschappen roepen tuinders op beter te registreren

De waterschappen roepen glastuinders in een brief op het drain-, spui- of drainagewater dat zij lozen, goed te meten en op te sturen naar MPS.

Nu registreert een aantal telers deze gegevens nog niet of onvoldoende. De oproep van de waterschappen heeft te maken met een wijziging van het Besluit glastuinbouw die per 1 januari 2009 ingaat.

Vanaf dan worden telers verplicht jaarlijks vóór 1 mei hun lozingsgegevens – samen met cijfers over het energie-, meststoffen-, en gewasbeschermingsmiddelenverbruik – op te sturen naar MPS. MPS stuurt de gegevens door naar de Uitvoeringsorganisatie Integrale Milieu Taakstelling (UO-IMT).

Een aantal tuinders heeft de registratie van hun drain-, spui- of drainagewater nog niet onder de knie. Dit verschilt per gebied blijkt uit navraag bij de waterschappen. Tussen de dertig en vijftig procent van de tuinders registreert niet of onvoldoende.

Glastuinders die onder het Besluit glastuinbouw vallen, ontvangen een zogeheten stappenkaart emissieregistratie. De kaart is bedoeld als hulpmiddel om telers te herinneren hoe zij hun spui-, drain- of drainagewater moeten meten en registreren.