AkkerbouwAchtergrond

‘Water is aardolie van morgen’

Volgens Dacom-directeur Janneke Hadders is water de aardolie van morgen en daarmee een ideale groeimarkt voor Dacom. Het bedrijf is sterk gespecialiseerde hard- en software en online-adviesdiensten aan akkerbouwers. Het levertaan multinationals van Rusland tot Saoedi-Arabië.

Dacom maakte naam met het zogeheten Agri Yield Management-systeem dat een belangrijke bijdrage levert aan het bestrijden van phytophthora in aardappelen. Dacom koppelt voor telers informatie van bodemvochtsensoren en weerstations aan wetenschappelijke inzichten over het telen van bijvoorbeeld aardappelen of graan. Onlangs won Dacom een prestigieuze innovatieprijs met de TerraSen-bodemvochtsensor.

Er was een tijd dat Dacom zich niet inschreef voor innovatieprijzen; dat de technici grotendeels zelf de ontwikkelde producten verkochten en Dacom geen onderscheidende huisstijl had. Directeur Janneke Hadders moderniseerde het bedrijf.Het veroveren van de eerste plaats in de MKB Innovatie Top 100, uitgeschreven door o.a. Innovatiecentrum Syntens, NRC Handelsblad en Mercedes-Benz, kan dan ook worden gezien als de bekroning van een professionaliseringsprogramma. Volgens Hadders levert het Dacom als betrekkelijk klein bedrijf (twintig voltijdsbanen) ook de nodige publiciteit op, van agrarische media tot Business Nieuws Radio.

TerraSen
Het TerraSen-systeem, bedoeld voor optimale irrigatie, kan volgens Hadders een belangrijke bijdrage leveren aan de landbouw wereldwijd, met name in droge gebieden als bijvoorbeeld Saoedi-Arabië of Egypte, waar volgens Hadders vaak veel te veel water wordt gebruikt voor de teelt van gewassen.

Het ontstaan van het bedrijf is in Cruyffiaanse bewoordingen eigenlijk een geluk bij een ongeluk geweest. In 1987 richtte de vader van Janneke Hadders, Jan, het bedrijf Dacom op. ”Thuis hadden we een typisch veenkoloniaal bedrijf, met aardappelen, bieten en graan. Mijn vader was altijd al meer een uitvinder dan een echte boer en zocht al vroeg, de PC bestond nog maar net, naar mogelijkheden om ICT en akkerbouw succesvol te combineren.

Een hernia bood bij wijze van spreken het excuus het boerenbedrijf uit te faseren en alleen met Dacom verder te gaan. Het bleek een goede keuze. “Ik denk dat ik mijn vader goed aanvul. Hij is toch echt vooral de techneut en ik breng een deel commercie in. Ik had kort bij Microsoft gewerkt en ben daarna bij Dacom aan de slag gegaan. We hebben bedrijfsadviseurs gevraagd ons door te lichten en te helpen een nieuwe strategie op te stellen. Mede door de doorgevoerde bedrijfsstrategie zijn we nu in een versnelde groei terecht gekomen.”

Beslissingsondersteunend
Dacom zet zijn product in de markt in verschillende onderdelen of modules. Telers kiezen zelf welke ze willen gebruiken. Voorop staat voor Dacom dat de teler autonoom blijft. ”Dacom maakt beslissingsondersteunende systemen. Die geven een goed advies juist ook omdat de bij de teler uitgezette modules onderling gekoppeld zijn. Deze koppeling geeft Dacom een uniek inzicht in het verband tussen wat er in de bodem gebeurt en het risico dat ziekten en plagen optreden.
Andere bedrijven zijn vaak puur technisch gericht en missen het landbouwkundig inzicht. De gegevens worden verwerkt in de centrale databank waar ze ingezien kunnen worden door diverse partijen zoals bijvoorbeeld de teler en zijn adviseur.

”Met de gegevens kan een teler zijn beeld van de bodem en het gewas misschien bevestigd zien, of juist weerlegd. Uiteindelijk draait de teler aan de knoppen en soms wint onderbuikgevoel het van de koele cijfers. Onze systemen houden alles dat vervolgens gebeurt bij, waardoor de teler in kwestie het resultaat van zijn beslissing kan evalueren.”

Weerstations
Het is een moderne, wetenschappelijke manier van telen die professionele bedrijven aanstaat. Tegelijkertijd is het niet zo dat het vooral grote bedrijven klant zijn bij Dacom. Dacom heeft in Nederland een uitgebreid netwerk van weerstations waar de Nederlandse telers hun weersverwachting van ontvangen.

In het buitenland kopen de klanten van Dacom vaak een compleet systeem inclusief weerstation. Het prijswinnende TerraSen biedt Dacom mogelijkheden verder te groeien. ”Schaarste aan water is minimaal een even groot probleem als schaarste aan olie. Het is ook verbonden met het leven van zowel mensen als dieren. De landbouw kan eenvoudigweg niet zonder water. De problemen zijn wel het grootst in landen op het zuidelijk halfrond, in het Midden-Oosten bijvoorbeeld, China en Noord-Afrika.”

Het is voor een betrekkelijk klein bedrijf als Dacom ook niet zo eenvoudig in het buitenland een grote naamsbekendheid op te bouwen. In de praktijk worden vaak handelsagenten die meerdere bedrijven kennen ingezet. De producten van Dacom worden op bijna alle continenten ingezet en er zit veel groei in, maar vaak komen deals min of meer toevallig tot stand. De sleutel is gewoon een goed en uniek product, zodat mensen vanzelf het product gaan noemen bij collega’s, vrienden et cetera. Zo kwam Dacom via een Egyptische gebruiker bij een groot Saoedisch project.

Volgens Hadders is het voor Dacom de sleutel om voordelen van groei en een professionaliseringsslag te behalen zonder de voordelen van een klein en wendbaar bedrijf te verliezen. Het belang van een economie met veel middelgrote en dus wendbare en creatieve bedrijven kan wat haar betreft niet worden overschat. ”Het is voor Nederland belangrijk dat het gezonde investeringsklimaat dat er nu is, ook blijft. Het is natuurlijk niet gezond om als bedrijf aan een subsidie-infuus te liggen, maar kleine en aantoonbaar creatieve ondernemingen verdienen ondersteuning voor de realisatie van innovatie.”

Overlegplatform AgroConnect
AgroConnect is een overlegplatform voor automatiseringsbedrijven in de landbouw en voedingssector. Via de vereniging proberen de bedrijven tot standaarden te komen voor gegevensuitwisseling. Volgens Dacom-directeur Janneke Hadders mag het belang hiervan niet worden onderschat. ”De Nederlandse landbouw heeft er alle baat bij dat voor automatisering uniforme standaarden worden bepaald. Nu worden door diverse partijen allerlei databases aangelegd die zich nauwelijks lenen voor vergelijking. Hoe meer data op elkaar aansluiten, des te completer de informatie die je hebt, en des te sneller en beter kun je conclusies trekken. De gebrekkige gegevensuitwisseling leidt er in de praktijk toe dat productiviteitsslagen niet zo snel gemaakt worden, als mogelijk.”

”Het is natuurlijk zo dat bedrijven, ook wij, graag een complete set van automatiseringsmodules aanbieden. Klanten kiezen er sneller voor al jouw producten af te nemen als alleen zo systemen goed samenwerken. Voor het algemene belang moeten automatiseringsbedrijven over hun eigen belang op korte termijn stappen.”

Beheer
WP Admin