AlgemeenAchtergrond

VVD wil fors minder beschermde natuur

De VVD wil flink snijden in het aantal Natura 2000-gebieden.

Dat staat in het gepresenteerde concept-verkiezingsprogramma van de partij. Bedrijfseconomische ontwikkeling rondom de gebieden mag niet worden beperkt.

Volgens de liberalen richt het Europese natuurbeleid zich eenzijdig op plant- en diersoorten en wordt er weinig rekening gehouden met andere belangen. Gevolg hiervan zijn eindeloze juridische procedures, die economische en recreatieve ontwikkelingen tegenhouden. De VVD pleit voor meer realisme.

Ook verzet de partij zich tegen de stapeling van natuurwetgeving, waardoor een ‘woud van regels’ zou zijn ontstaan. “Het wordt tijd om orde op zaken te stellen en te komen tot een begrijpelijk, haalbaar en uitvoerbaar natuurbeleid”, stelt het programma. Dat betekent tevens een beperking van het Investeringsbudget Landelijk Gebied.

Over de agrarische sector is de partij kort. Landbouwsubsidies en handelsverstorende maatregelen moeten worden afgeschaft, maar dan wel wereldwijd. Over het snijden in de landbouwsteun van de Europese Unie, zoals de VVD eerder heeft bepleit, wordt in het programma niet expliciet gesproken. Boeren die een bijdrage leveren aan het onderhoud van landschap moeten daarvoor worden gecompenseerd.

Om de economische crisis te lijf te gaan, moet de komende kabinetsperiode zo’n twintig miljard worden bezuinigd. Een aanzienlijk deel daarvan dient te komen van een afslanking van de overheid. De VVD wil minder Tweede en Eerste Kamerleden, ministers en staatssecretarissen. Ook provincie- en gemeentebesturen moeten inkrimpen.

Beheer
WP Admin