AlgemeenAchtergrond

VVD: schrap dertig Natura 2000-gebieden

Ongeveer dertig natuurgebieden hoeven niet als Natura 2000-gebied beschermd te worden.

Ze zijn daarvoor te klein, en ze worden bovendien al met nationale regels beschermd.

Dat heeft VVD-Kamerlid Janneke Snijder-Hazelhoff vanmiddag ingebracht bij een debat met minister Gerda Verburg (LNV) over natuur. Volgens Snijder heeft de EU er niet om gevraagd deze gebieden Europees te beschermen.

Als voorbeeld noemde ze Stelkampsveld (Gelderland), Groot Zandbrink (Utrecht), Ulvenhoutse Bos (Brabant) en Boddenbroek (Overijssel). “De VVD is het vertrouwen kwijt dat het goed komt met het Natura 2000-gedoe.” Volgens Snijder is het draagvlak voor dit beleid tanende.

Verder sprak Snijder zich andermaal uit tegen de robuusteverbindingszones. CDA-Kamerlid Ger Koopmans bereidt een amendement voor waarin hij vraagt om het stopzetten van de rijksbijdrage aan verbindingszone Oostvaarderswold. Of hij hiervoor voldoende steun heeft is onduidelijk.

Zowel CDA als VVD vinden al langer dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) niet per se, zoals afgesproken, in 2018 klaar hoeft te zijn.

Beheer
WP Admin