AkkerbouwAchtergrond

Vroege zomer zorgt voor voorspoedig seizoensbegin

Vergezeld van stofwolken verrichten akkerbouwers hun werkzaamheden op het land. Het is al vroeg zomer in Nederland dit seizoen.

Het legt de gewassen nog geen windeieren, want ze ontwikkelen zich snel en in de bodem is vaak nog voldoende vocht beschikbaar. Het gevolg is een voorsprong van zo’n twee weken. Bloembollen hebben wel extra vocht nodig. Verder is extra alertheid geboden bij gewasbescherming.

“Niet alleen de planten, ook de onkruiden groeien ontzettend hard”, zegt DLV Plant-adviseur Paul Hooijman. De capillaire werking van de Flevolandse kleigronden doet het goed. “Van onderen krijgen planten vocht en van boven massaal zon en warmte. Vooral de uien groeien gigantisch snel, echt uniek.”

Droogte maakt het de bodemherbiciden onmogelijk om hun werk te doen. “Normaal gesproken remmen bodemherbiciden de groei van onkruiden, maar door de droogte doen deze nu niks. Dat betekent dat je sneller terug moet komen met het spuiten. Zo moeten suikerbieten elke vijf dagen worden gespoten, terwijl eens per week normaal gesproken voldoende is.”

De bloembollen ontwikkelen zich erg snel in het zomerse weer, vertelt bloembollenspecialist Arno Vlaming van Agrifirm. De voorsprong ten opzichte van het normale is zo’n tien dagen. In West-Friesland is beregenen, wat volop gebeurt, geen enkel probleem. “Hier zijn sloten genoeg en telers hebben voldoende capaciteit om te beregenen. Er wordt meer beregend dan gebruikelijk en natuurlijke neerslag heeft sowieso de voorkeur, maar je hebt gewoon geen keus.”

Bollentelers zijn vroeg druk met hun gewas. “Normaal gesproken wordt er nu geselecteerd en volgt daarna het koppen. Telers hebben het in deze periode meestal minder druk. Nu zijn ze zowel aan het koppen als beregenen. Het bepalen van spuitmomenten is lastiger door de hoge zoninstraling. Door het warme weer is de luisdruk groter dan normaal, want ze ontwikkelen zich sneller.”

Jaap Jonker, verkoopleider bij uienzaadbedrijf De Groot en Slot, neemt een goede ontwikkeling waar in de uien. “Het valt mij nog erg mee hoe het gewas erbij staat. In de grond is nog best wat vocht aanwezig, dankzij de goede structuur. De uien groeien dus gewoon door nu het zo droog is. En dat blijft ook nog wel even zo. Haspels draaien vooral in tulpen. Ook aardappeltelers beregenen voor het frezen van de ruggen.”

Uien lopen zeker twee weken voor in ontwikkeling. Aandachtspunt is gewasbescherming. “De stadia van de plant volgen zich snel op, waardoor er scherp moet worden gelet op spuitmomenten. Dat luistert heel nauw.”

Beheer
WP Admin