VarkensOpinie

Vreemdgaan

Varkens in Nood is de grootste motor geweest achter het massaal stoppen met castratie van beerbiggen. Als producenten kunnen we daarvan leren.

Jarenlang bedacht de overheid (boven-Europese) regelgeving voor de varkenshouderij. Wij producenten reageerden achteraf en meestal verbolgen. Tegenwoordig werpen ngo’s als Varkens in Nood en Wakker Dier zich succesvol in de strijd met gewenste veranderingen in de dierhouderij. Producenten reageren vanuit traditie passief. Niet altijd verbolgen trouwens, de 40 procent van de vermeerderaars die niet meer castreren zijn er blij mee. Verdoofd castreren is een gedrocht en beren leveren ook nog eens een zeer groot economisch voordeel.

 

Meer voor minder

Ontegenzeggelijk hebben genoemde clubs een enorme invloed op de supermarktorganisaties en daarmee op de aankopen van consumenten. Deze organisaties werken vanuit de Randstad met slechts een handvol beleidsfunctionarissen. We kunnen dus niet zeggen dat we als producenten geen manschappen hebben. Waar het ons aan ontbreekt is een producentenorganisatie op nieuwe leest! Velen geloven uitsluitend in de traditionele weg van schaalvergroting en dat betekent vooral meer varkens maken met minder marge.

 

Verbindingen leggen

FarmFocus krijgt nogal eens het verwijt dat ze zich te veel op de kostenkant richt en te weinig op de opbrengsten. Het klopt dat ik van mening ben dat we aan de voorkant moeten beginnen. Als we daar onze zaken niet voor elkaar hebben, lukt het zeker niet verderop in de keten. FarmFocus heeft echter alle (digitale) faciliteiten in huis om juist de consument tegemoet te treden. Verbindingen leggen tussen stal en keukentafel. We zijn er klaar voor!

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen

Beheer
WP Admin