AlgemeenAchtergrond

Vragen bij plattelandsontwikkeling

Het beleid voor plattelandsontwikkeling werkt niet goed omdat de Europese Commissie te veel de nadruk legt op landbouw. Daardoor worden pogingen om de economische en sociale samenhang in gebieden te verbeteren via andere sectoren ondermijnd.

Beheer
WP Admin