AlgemeenAchtergrond

Vraag naar bloed daalt

De vraag naar bloed voor transfusie in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen tien jaar gestaag afgenomen.

Dat komt vooral door slimmere operaties in het ziekenhuis, ofwel bloedbesparende operatietechnieken.

Dat zegt woordvoerder Martin van Leeuwen van Sanquin over de Nederlandse bloedvoorziening. “Maar we zitten nu richting de ondergrens. Er kan niet echt meer zuiniger worden geopereerd”, zegt Van Leeuwen. “Naar verwachting neemt dit mede door transplantaties en de vergrijzing weer toe in de nabij toekomst”. Dat betekent dat Sanquin jaarlijks rond de 865.000 bloed- en plasmadonaties moet inzamelen om aan de vraag van de ziekenhuizen in Nederland te voldoen.

De komende weken worden in verschillende steden open dagen gehouden bij de afnamelocaties en laboratoria van Sanquin. De stichting wil het publiek meer vertellen over bloed, bloedgroepen en de bloedvoorziening. Uit onderzoek blijkt dat daar bij de meeste mensen weinig over bekend is.Jaarlijkse geven zo’n 400.000 donors bij elkaar ruim 850.000 keer bloed of plasma. Iedere donor levert per keer een halve liter bloed of 650 cc plasma.

Tegenover de donatie staat geen financiële vergoeding. “Dat zou aardig zijn, maar in Europees verband hebben we afgesproken dat we omwille van de veiligheid van het bloed geen vergoeding geven. De kans bestaat dat mensen dan bij de keuring zaken gaan verzwijgen, waardoor je de kans loopt op besmet bloed en dat wil je echt niet”, aldus Van Leeuwen. “Bovendien zou het handel in lichaamsmateriaal zijn en dat is bij Verdrag van Nice verboden.”

Ook al is de financiële bijdrage nihil, met het werven van donors heeft Sanquin nog niet veel moeite. De helft van de bestaande donoren brengt ook weer nieuwe aan. Vorig jaar gaven bijna 400.000 donors regelmatig bloed of plasma bij Sanquin, van wie ruim 28.000 nieuwe donors. Van het plasma dat mensen afstaan, worden geneesmiddelen gemaakt voor onder andere hemofiliepatiënten.

Sanquin is als bloedvoorzieningsorganisatie in Europa uniek. “Wij hebben alles onder een dak; niet alleen de bloedvoorziening en de productie van geneesmiddelen uit plasma, maar ook alle kennis op het gebied van bloed en bloedtransfusie. Die kennis zit niet alleen bij onze onderzoekers, maar die delen we ook in binnen en buitenland”, aldus Van Leeuwen. De adviestak van Sanquin helpt verschillende landen in Afrika, Azië en Europa bij het opzetten of verbeteren van hun bloedvoorziening.

Beheer
WP Admin