AkkerbouwAchtergrond

Vorstschade herstelt bijzonder goed

Nachtvorst verwoestte begin mei zo’n 30.000 hectare Veenkoloniale gewassen. Johan Sikken, akkerbouwer en regiocoördinator Noordoost-Nederland voor verzekeraar Agriver, ziet dat de planten zich wonderlijk herstellen.

Hoe gaat het nu met de akkerbouw in de Veenkoloniën?
”De meeste percelen herstellen zich wonderbaarlijk goed. Veenkoloniale akkerbouwers hebben heel veel geïnvesteerd in pootgoed, in mechanische koeling en goed uitgangsmateriaal. Die knol heeft nu het volle vermogen om weer uit te groeien. Dat gaat op voor ongeveer 90 procent van de percelen. De oorzaak van heftiger schade is vaak een verrotte knol door een mindere kwaliteit pootgoed. Ook zijn er rasverschillen. Vooral in Festien komen onderzeeërs voor; een te sterk verouderde pootaardappel die knolletjes vormt die waarschijnlijk worden afgestoten. Hier verwacht ik meer schade.”

Hoe zijn de akkerbouwers eronder?
”Naarmate de tijd verstrijkt ebben emoties weg. Die waren er eerst natuurlijk wel, want er stond in korte tijd niets meer op het land. Maar na een week zagen we nieuwe kiemen op de aardappelvelden. Ik denk dat akkerbouwers weer met plezier op de trekker zitten. Ondanks de droogte heeft het gewas de achterstand snel ingehaald. De voorsprong na het vroege begin zijn we wel kwijt.”

Wat betekent de vorst voor u persoonlijk?
”Ik zag 15 hectare Avarna-aardappelen die ik hier achter de boerderij teel helemaal zwart worden. Deze week het ik het perceel aangeaard, net als veel collega’s. Dat lukte goed na wat welkome, rustige neerslag. Het is een heel mooi gewas geworden en ik verwacht een goede opbrengst.”

Hoe reageert een verzekeraar?
”Dit is uitzonderlijk vroege vorst en een nieuwe situatie voor ons. We blijven de gewassen volgen. Daarvoor hebben wij enkele zeer geschikte percelen met verschillende rassen gevonden met deels tot in de grond afgevroren aardappelen en deels onaangetast. Verder is er discussie over de ingangsdatum van de verzekering. Moet deze vervroegd worden om zulke vroege vorstschade te vergoeden? Ik denk niet dat Agriver dat gaat doen. Vroeger verzekeren moet worden betaald. Telers die later poten, willen hieraan niet meedoen. Dan moet hij betalen voor het risico van zijn vroege buurman. Bovendien overstijgt de schade zo vroeg in het seizoen het eigen risico vaak niet. Percelen die het eigen risico overstijgen bij een vroege vorst hebben vaak ook een ander probleem, zoals een slechte kwaliteit pootgoed of vrijlevende aaltjes. Ook spuitschade komen we regelmatig tegen.”

Andere gewassen?
”De grootste schade zit niet in de aardappelen, maar in de zomergerst. Er zijn wat percelen wit afgevroren en daarna werd het zo droog. Hierdoor is de uitstoeling slecht en kwam het gewas te vroeg in de aar. De opbrengst is minder dan normaal en sommige percelen stevenen zelfs af op een halve opbrengst, waar 7 ton normaal is voor ons. Suikerbieten zijn pleksgewijs aangetast. Ook sommige bloembollensoorten hebben schade ondervonden.”

Verdere bijzonderheden?
”Percelen met goede vaste grondbewerking geven minder schade dan perceelsgedeelten die losser zijn. Op zandgronden is tegen verwachting in dan ook meer schade ontstaan dan op zware percelen. De grond vaster bewerken met een extra aandrukrol lijkt me verstandig. Ook hebben we gezien dat percelen met stuifgerst meer vorstschade hadden dan percelen zonder stuifgerst. Maar wat moet je dan, in het voorjaar hebben we immers ook veel last gehad van stuifschade? Het is een afweging tussen twee kwaden.”

Beheer
WP Admin