AkkerbouwAchtergrond

Voorjaarswerk op zand schiet mooi op

Het voorjaarwerk kwam vorige week goed op gang. Op de zandgronden zijn al veel bieten gezaaid. Voor het poten is het nog te koud en te nat.

De algemene tendens is dat het voorjaarswerk op de lichtere klei- en zandgronden redelijk op schema ligt. Daar droogt het land na een buitje al snel voldoende op. Op de zwaardere kleigronden is nog weinig gebeurd.

Smilde (Dr.) – Zanddalgrond

Bij Wim Harders ligt het voorjaarswerk goed op schema. Zeker vorige week ging het hard en zaaide hij de zomergerst (20 ha op maandag) en de bieten (woensdag en vrijdag). Vandaag, dinsdag, zaait hij de cichorei. Door de regenbuitjes van vorige week donderdag lag het zaaien even stil. Maar door de zon en wind van vrijdag kon er ’s middags alweer gezaaid worden. De mest op de cichorei, bieten en granen ligt erop. Op het aardappelland laat de akkerbouwer deze week de mest uitrijden.

Veendam (Gr.) – Zanddalgrond

Het voorjaarswerk bij Geert Draijer schiet ook al aardig op. Het zomergraan zit erin. De bieten zijn afgelopen zaterdag gezaaid. Het is momenteel nog te nat om te poten. Overigens moet voor het poten eerst nog de varkensmest uitgereden worden. De loonwerker wil woensdag langskomen, maar mogelijk verschuift dat nog tot later in de week. Aan het eind van de week wil de akkerbouwer ook een start maken met de onkruidbestrijding in de bieten.

Dronten (Fl.) – Kleigrond

Op de kleigrond van Tino van Dijk is nog niet veel gebeurd. Zaterdag wilde Van Dijk de bieten zaaien, maar toen het land klaar lag begon het te regenen. Door de 15 mm die toen viel lukt het voorlopig niet om de uien te zaaien. Gelukkig zijn de voorspellingen voor later deze week goed en verwacht de akkerbouwer de uien en de bieten alsnog te kunnen zaaien. Voor de aardappelen is het voorlopig nog veel te nat. Overigens zou Van Dijk bij deze lage temperaturen toch nog even hebben gewacht met poten. Wel is hij bij met kunstmeststrooien en brandde hij het bieten- en uienland af tegen het onkruid.

Schinnen (L.) – Lössgrond

Op de zwaardere lössgrond van Wynand Vogels in Zuid-Limburg is het nog veel te nat. In die regio is nauwelijks wat gebeurd. Zelfs dierlijke mest is er nog vrijwel niet uitgereden. Wel ligt de eerste N-gift op het graan en heeft hij kali gestrooid. Vogels wil zo snel mogelijk de bieten zaaien, maar weet niet wanneer het kan. Na een paar droge dagen wordt eind van de week opnieuw regen verwacht.

Swifterbant (Fl.) – Kleigrond

Ook op de kleigrond rond Swifterbant kwam vorige week het voorjaarswerk op gang. De bieten van Wim Kutschruiter zijn inmiddels gezaaid. Voor de aardappelen is het nog te nat. De planning is om daar dit weekend mee te beginnen. Mooi op schema, want de teler vindt het voor 12 april eigenlijk nog te vroeg en te koud om te poten.

Waterlandkerkje (Zld.) – Kleigrond

Op de kavels van Frank de Maat in Zeeuws-Vlaanderen vielen vorige week meerdere buitjes. In totaal gaat het om 30 mm. Hoewel de zaaiuien, plantuien en bieten er inmiddels in zitten, ligt hierdoor de rest van het voorjaarswerk stil. De komende week verwacht de akkerbouwer nog niet met poten te kunnen beginnen. Dit komt goed uit, want het pootgoed moet nog worden gesneden en de kuikenstal nog schoongemaakt. Eind deze week wil De Maat zijn uienland nog afbranden met Roundup. Zijn bietenland niet. De onkruiddruk op dit perceel is minder groot. De uien en bieten hebben wel baat bij de regen gehad. De akkerbouwer verwacht eind deze week de eerste bieten boven te krijgen. Begin volgende week komen dan de uien en mogelijk de plantuien, want deze zijn inmiddels ook geworteld. Gelukkig viel de regen in een paar rustige buitjes naar beneden. De akkerbouwer heeft dan ook geen last van korstvorming.

Beheer
WP Admin