AkkerbouwAchtergrond

Voordracht Bergkamp geeft voorstanders productschappen hoop

De voordracht van Renée Bergkamp als voorzitter van de productschappen Akkerbouw, Diervoeder, Wijn en HPA zal de voorstanders van de productschappen hoop geven.

Een topambtenaar wil voorzitter worden van een organisatie die enorm ter discussie staat. Dat zal ze toch alleen maar doen in de verwachting dat het doek dit najaar niet definitief valt voor de productschappen, zo hopen de voorstanders.

Bergkamp heeft een lange ambtelijke carrière achter de rug. Eén van haar grootste wapenfeiten dateert uit 2004. De overheid wilde de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) reorganiseren, maar had er te weinig geld voor. Bergkamp wist als directeur-generaal bij het ministerie van landbouw de vleessector te overtuigen dat de slachterijen mee moesten betalen aan de reorganisatie van de vleeskeuring.

Terwijl slachterijen veel efficiënter waren gaan werken, compenseerde de RVV de almaar stijgende kosten door de keuringstarieven telkens te verhogen. Als je slachterijen die geen cent te makken hebben, kunt overtuigen dat ze flink mee moeten betalen aan de reorganisatie van een hopeloos verouderde overheidsdienst, dan heb je wat in je mars. Het geeft de voorstanders van de productschappen hoop dat Bergkamp in staat is het tij te keren voor de productschappen.

In haar sollicitatiegesprekken heeft Bergkamp aangegeven dat ze vindt dat de productschappen te weinig doen om hun nut en noodzaak uit te dragen. Terwijl draagvlak onder de heffingbetalers onmisbaar is om de politiek op andere gedachten te brengen. Daarom doen veel productschappen momenteel onderzoek naar hun draagvlak.

Maar Bergkamp heeft als nieuwe voorzitter ook een andere taak dan het draagvlak vergroten. De tegenstanders van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties zijn niet zo zeer tegen de activiteiten van de schappen. De belangrijkste kritiek is dat de heffingen verplicht zijn, terwijl de besturen niet democratisch zijn gekozen.

Daarom zal Bergkamp, samen met de voorzitters van de andere productschappen, een structuur moeten bedenken waarbij de heffingbetalers de bestuurders kiezen. Net zoals de belastingbetalers kiezen welke politici hun geld mogen uitgeven. Die omslag hebben de waterschappen ook gemaakt toen zij in een storm van kritiek kwamen te liggen. Dat past in een tijd van mondige burgers en transparant bestuur.

Bergkamp gaat op 15 oktober aan de slag bij de productschappen voor vier dagen in de week. Op 1 januari volgt ze de huidige voorzitter Theo Meijer op. In september brengt een commissie van wijze mensen advies uit aan minister Kamp van Sociale Zaken over hoe het nu verder moet met de productschappen. In het najaar wil de politiek de knoop doorhakken. Bergkamp kan dus gelijk aan de bak.

Lange staat van dienst in ambtenarij

Bergkamp (51 jaar) heeft een lange staat van dienst in de ambtenarij. Ze begon haar carrière in 1983 bij het ministerie van landbouw als jurist bij de Directie Juridische Zaken. Daar was zij tot 1994 adjunct-directeur. In dat jaar werd ze plaatsvervangend directeur Internationale Zaken bij het ministerie.

In september 1999 vertrok Bergkamp naar het ministerie van Justitie, waar ze een jaar werkte als directeur Handhaving en vervolgens als directeur Vreemdelingenbeleid.

In 2002 ging zij terug naar het ministerie van landbouw, nu als directeur-generaal. In september 2007 maakte zij de overstap naar het huidige ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ze is daar directeur-generaal Ondernemen en Innovatie.

Beheer
WP Admin