AlgemeenAchtergrond

Vooral minder vleeskuikenbedrijven

Het aantal bedrijven met kippen is het afgelopen jaar gedaald met 94 stuks tot 2.402 bedrijven.

Dat blijkt uit de gegevens van de landbouwtelling die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar buiten heeft gebracht.

De daling in het aantal bedrijven is een stuk minder sterk dan vorig jaar. Toen haakten 190 bedrijven af. Het zijn vooral bedrijven met vleeskuikens die stoppen. Het CBS telde zestig bedrijven met vleeskuikens minder dan een jaar eerder, terwijl het aantal bedrijven met leghennen maar met 24 stuks daalde. Een jaar eerder haakten nog ruim honderd bedrijven met leghennen af en 55 bedrijven met vleeskuikens.

De verklaring van deze ontwikkeling zal liggen in de marktsituatie voor de pluimveehouderij. Vooral de legsector maakt een prima jaar door met ongekend hoge eierprijzen. In de vleeskuikensector gaat het wat minder florissant, maar ook niet verschrikkelijk slecht.

Het aantal bedrijven met meer dan 50.000 stuks leghennen groeide van 261 naar 280. Het aantal bedrijven in de categorieën met minder dan 50.000 dieren die het CBS onderscheidt daalt. Het aantal bedrijven met 1 tot 5.000 stuks leghennen ging van 441 naar 444. Er zijn 132 bedrijven met tussen de 5.000 en 10.000 stuks leghennen. Een jaar eerder waren dat er nog 146. De categorie bedrijven met tussen 10.000 en 25.000 stuks leghennen nam af van 323 naar 302. Ook het aantal bedrijven met tussen de 25.000 en 50.000 dieren nam af van 275 naar 264.

Hetzelfde beeld is zichtbaar bij de vleeskuikens. De daling in het aantal bedrijven is terug te vinden in alle groottecategorieën die het CBS onderscheidt. Een duidelijke trend naar nog grotere bedrijven is in de vleeskuikenhouderij zeker niet zichtbaar. De categorie bedrijven tot 5.000 vleeskuikens bleef nagenoeg gelijk. Dat geldt ook voor de bedrijven in de categorie 5.000 tot 10.000 vleeskuikens.

Het zijn vooral bedrijven met meer dan 10.000 dieren geweest die zijn afgehaakt het afgelopen jaar. Het CBS berekent dat er 18 bedrijven minder zijn met meer dan 50.000 stuks vleeskuikens en 38 bedrijven minder met tussen de 25.000 en 50.000 stuks vleeskuikens.

Een overzicht van de prijzen voor vleeskuikens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin