AkkerbouwOpinie

Voor en door boeren

Via Phytophthora-monitor op Boerderij.nl kunnen telers dagelijks ziektedruk in Nederland én regionaal bijhouden.

Op Boerderij.nl staat sinds vorige week een nieuw instrument dat aangeeft hoe groot de phytophthoradruk in Nederland is: de Phytophthora-monitor. Het is een instrument voor en door boeren. Aardappeltelers (én voorlichters en andere waarnemers) kunnen zelf op de site melden wat ze aan ongerechtigheden tegenkomen. Met zo veel waarnemers kan de Phytophthora-monitor een fijnmazig beeld geven van de phytophthoradruk, zowel landelijk als regionaal. En op een schaal van 1 tot 10 kan de melder ook nog het niveau van de aantasting aangeven.

Je kunt je afvragen wat een teler heeft aan zo’n beeld van de phytophthoradruk. Die vraag is met name voorstelbaar voor degenen die volgens een strakke kalender spuiten, of voor wie al per perceel gebruikmaakt van een adviessysteem dat zich baseert op eerdere bespuitingen, gewasgroei, regenval en temperatuur.

Het antwoord is dat telers voor phytophthora voorturend de vinger aan de pols moeten houden. Waarbij trouwens geldt dat adviessystemen vaak ook vragen naar de actuele ziektedruk in de buurt, terwijl de echte kalenderspuiter nog wel wat accenten kan zetten met de extra informatie.

Het is ondenkbaar voor een qua kosten en risico’s zo belangrijke ziekte dat de teler niet weet hoe de vlag er bij hangt. Kennis van de phytophthorasituatie is de basis voor verdere verdieping in de beschermingsstrategie, voor discussies met collega’s of andere deskundigen. Net zoals het op verjaardagen begint met de uitwisseling van hoeveel millimeter water in de regenmeter zat, kan de Phytophthora-monitor aan het 
begin staan van aanscherping van kennis. Dat kan met de buurman, maar via een platform als Boerderij Connect ook met collega’s op afstand.

Het is noodzakelijk de phytophthoradruk in de gaten te houden. Bovendien, voor wie van zijn vak houdt is het sowieso interessant dagelijks te weten hoe de druk zich ontwikkelt.

Beheer
WP Admin