AlgemeenAchtergrond

Volledige schadeloosstelling bij EHS onder voorwaarden toegestaan

Volledige schadeloosstelling bij de werving van gronden voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is niet per definitie verboden. Volgens landbouwminister Gerda Verburg staat Brussel dit onder omstandigheden toe. Hiermee reageert zij op uitspraken van de huisadvocaat van de provincie Gelderland.

Verburg schrijft dit aan de Tweede Kamer. Volgens de advocaat van Gelderland zouden de vergoedingen die provincies aan boeren willen betalen voor hun grond, door Europa worden aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun. Volledige schadeloosstelling op onteigeningsbasis bij verwerving van grond voordat formeel een besluit tot onteigening is genomen, is onder omstandigheden geen staatssteun. Samen met de provincies worden nu uitgangspunten geformuleerd die hierbij in ogenschouw moeten worden genomen.

De verwerving van de gronden loopt echter minder voorspoedig dan verwacht. Dat heeft er toe geleid dat Provinciale Staten in Gelderland onlangs een motie aannam die het onteigenen van landbouwgrond voor natuur mogelijk maakt. Minister Verburg van LNV heeft met de provincies afgesproken dat maximaal 10% van de grond door middel van onteigening of volledige schadeloosstelling kan worden aangekocht. Deze afspraak heeft zij gemaakt omdat ze gronden zoveel mogelijk op basis van vrijwilligheid hoopt te verwerven.

Door de stijgende landbouwprijzen wordt de grond duurder. Volgens Verburg hoeven aankopen echter niet te worden uitgesteld. Het streven is dan ook nog steeds om in 2018 de EHS gerealiseerd te hebben.

Meer informatie Brief van Verburg aan de Tweede Kamer
Lees ook Gelderland wil gronden voor EHS onteigenen

Beheer
WP Admin