AlgemeenAchtergrond

VN: bijensterfte deels gevolg gebruik insecticiden

De bijensterfte breidt zich uit naar gebieden als China, India en Brazilië. Zo’n 20.000 plantensoorten worden in de komende decennia door de bijensterfte in hun voortbestaan bedreigd.

Toenemend gebruik van insecticiden kan bijensterfte deels verklaren, maar niet helemaal. Dat concludeert VN-agentschap UNEP in een rapport.

Volgens UNEP-directeur Achim Steiner is het een feit dat van de 100 gewassoorten die voorzien in 90 procent van de voedselbehoefte, 70 bestuivers nodig hebben. ”De manier waarop de mensheid omgaat met natuurlijke bronnen, inclusief bestuivers, bepaalt deels onze collectieve toekomst in de 21e eeuw.” Bijensterfte is een voorbode voor een ernstige terugloop van dier- en planten soorten, aldus UNEP.

”Mensen leven toenemend in de veronderstelling dat door technologische vooruitgang ze minder afhankelijk worden van de natuur” aldus Steiner. Volgens Steiner is de ”argeloze introductie” van chemicaliën in de landbouw een voorbeeld. Dit zou ook de verspreiding kunnen verklaren: waar meer chemicaliën worden ingezet, neemt de bijensterfte ook toe.

Deze conclusie is volgens UNEP deels terecht. Zowel de coatings rond zaden en het toenemende gebruik van insecticiden bevorderen bijensterfte, aldus UNEP. Tegelijk spelen ook parasieten als de varroa-mijt en amateurisme bij imkers een rol. Ook elektromagnetische velden zouden het gedrag van bijen beïnvloeden.

Klimaatverandering kan de situatie verergeren doordat regenpatronen en klimaat veranderen, met gevolgen voor de beschikbaarheid van nectar.

Beheer
WP Admin