Foto: Canva AlgemeenNieuws

Vleermuis herstelt zich in agrarisch landschap

Vleermuizen herstellen zich in Nederland. Sinds 1985 is er sprake van een bestendig stijgende lijn in het aantal waargenomen soorten van vleermuizen.

Dit blijkt uit gegevens van het Compendium voor de Leefomgeving. Halverwege de vorige eeuw hadden vleermuizen het lastig en verdwenen er ook soorten. Oorzaken daarvan waren verstoring en verdwijning van verblijfplaatsen, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw en het gebruik van houtverduurzamingsmiddelen op kerkzolders. Ook de vermindering van het aantal houtwallen en andere veranderingen in het agrarisch landschap werden als oorzaak gezien van de vermindering van het aantal soorten.

Dat is inmiddels verbeterd. Alle 8 onderzochte soorten laten een toename in aantallen zien.


Lees verder onder de afbeelding.

Vleermuis herstelt zich in agrarisch landschap


Franjestaart

De sterkste stijging vinden onderzoekers bij de ingekorven vleermuis en de franjestaart. De laatste 10 jaar is de groei bij deze soorten minder geworden. Het aantal baardvleermuizen is over de gehele meetperiode (1986-2018) matig toegenomen, maar in de laatste 10 jaar is sprake van matige afname. De stijging in aantallen heeft ertoe geleid dat de gewone grootoorvleermuis en de franjestaart inmiddels niet meer op de officiële Rode Lijst staan.

Beheer
WP Admin