AkkerbouwNieuws

Vlassaldo €200 beter dan dat van wintertarwe

Doetinchem – Vezelgewassen kunnen na een paar moeilijke jaren de concurrentie met graan weer aan. Voorraden zijn weggewerkt en de prijs trekt aan.

Het vlassaldo kan met de huidige prijsverhouding concurreren met dat van tarwe. Uitgaande van een meerjarige gemiddelde opbrengst van 1.000 kilo zaad, 1.350 kilo lange vezel en 1.050 kilo korte vezel en de huidige prijzen levert dat een saldo van 1.152 euro per hectare. Dat is ruim 200 euro meer dan een wintertarwesaldo op kleigrond.

Vezelgewassen leken 10 jaar geleden een mooi alternatief voor graan. Door de lage graanprijzen zagen telers granen in het bouwplan meer als een noodzakelijk gewas binnen de vruchtwisseling dan als een saldo gewas. De teelt van vezelgewassen, met een aan het gewas gekoppelde EU-premie, was een goed alternatief. De ontkoppeling van de EU-steun samen met hogere graanprijzen verzwakte vervolgens de concurrentiepositie van de vezelgewassen. Inmiddels is die situatie qua saldo dus weer bijgedraaid ten gunste van vlas, zo blijkt uit de becijfering in weekblad Boerderij van dinsdag 5 november.

Tegenover een hoger saldo van vlas staat wel een hoger risico, door de lange veldperiode nodig voor het roten is de teelt meer afhankelijk van het weer. Ook de zaad en vezelopbrengsten zijn meer seizoensafhankelijk dan die van graan.  

Wat betreft afzet ziet Van de Bilt voldoende perspectief. De teelt kan wat hun betreft weer opschalen. Door de aantrekkende grote economieën in India en China stijgt de vraag naar de grondstof voor linnen weer. De voorraden die de laatste jaren de prijs drukten zijn weggewerkt.

Op veenkoloniale gronden en zandgronden kan vezelhennep qua saldo de concurrentie aan met graan. Een stro opbrengst van 8 ton voor een prijs van 132 euro per ton levert een saldo van bijna 900 euro per hectare. Om voor gerst op eenzelfde saldo uit te komen moet dit bij de huidige prijzen al 7 ton per hectare opbrengen.

Elke vrijdag de stand van zaken van de internationale graanmarkt, met o.a. nieuwe noteringen en artikelen die normaal alleen voor abonnees zijn. Schrijf je in voor de Graanmarkt nieuwsbrief

Meer informatie over de prijzen van granen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Tarwe
  • Mais
  • Sojabonen