Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Vlaanderen betaalt premies eerder vanwege droogte

Boeren in Vlaanderen krijgen de Europese landbouwsubsidie deels eerder uitbetaald in verband met de droogte.

Het Vlaamse Departement Landbouw en Visserij heeft besloten gebruik te maken van de ruimte die de Europese Commissie biedt om een verhoogde voorschotbetaling te doen in oktober. In plaats van 50% van de premie krijgen Vlaamse boeren in oktober 70% van de basisbetaling en de premie voor jonge landbouwers uitbetaald. Ook de decemberbetalingen worden verhoogd, van 90 naar 95%.

Braakliggend land gebruiken voor veevoeder

Boeren mogen bovendien hun braakliggend land gebruiken voor de productie van veevoeder, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun vergroeningsverplichtingen met betrekking tot teeltdiversificatie of het areaal ecologisch aandachtsgebied (EAG). Vlaanderen dient daarnaast bij de Europese Commissie een verzoek in om de regels voor ecologische aandachtsgebieden te versoepelen, om extra ruwvoer te kunnen winnen.

Nederland betaalt niet vroeger uit

Nederland maakt geen gebruik van de Europese regeling om boeren vervroegd een hoger voorschot te geven op de directe betalingen. Volgens het ministerie betaalt RVO.nl in december zo’n 95% van de directe betalingen uit. “Wanneer dit reguliere proces wordt doorkruist met het uitbetalen van voorschotten, komt dit percentage aanzienlijk lager te liggen”, aldus het ministerie.

Beheer
WP Admin