RundveeNieuws

Vlaamse discussie over waardering van gras

HERSELT – De hoge prijzen voor soja in combinatie met de grote grasopbrengsten leiden in Vlaanderen tot een discussie over nut en noodzaak van snijmais in rantsoenen. Het aandeel snijmais kan omlaag zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het rantsoen, stelt Ronny Aerts van hoeve De Ploeg in Herselt.

In Vlaanderen is het gebruik van grote hoeveelheden snijmais in rantsoenen voor melkvee standaard. Grasrantsoenen als in het noorden van Nederland komen maar sporadisch voor. Melkveehouder Aerts van hoeve De Ploeg, een samenwerkingsverband van meerdere ondernemers, grijpt de huidige situatie aan om een discussie los te krijgen over de waardering van gras in rantsoenen van melkvee. Aerts wordt hierin gesteund door de Werkgroep Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw (Wervel). Die werkgroep pleit onder andere voor een veehouderij die minder afhankelijk is van de aankoop van soja.

Volgens Aerts, pionier op het gebied van grasrantsoenen in Vlaanderen, worden rantsoenen niet slechter maar zelfs beter met minder mais en geen soja. Dat geldt altijd, maar zeker dit jaar nu de mais er slecht bijstaat en er voldoende gras is. In een rantsoenberekening wisselt hij 9 kilo drogestof uit snijmais en 4 kilo drogestof uit gras met elkaar om. Verder schrapt hij 1,3 kilo drogestof soja uit het rantsoen. In het rantsoen voor hoogproductieve koeien wordt in het rantsoen met weinig mais extra krachtvoer ingezet. “Het is een modelberekening. Maar deze laat zien dat het in tijden van schaarste mogelijk is om minder mais te voeren zonder afbreuk te doen aan het productieniveau van de koeien.” Aangezien het produceren van een kilo drogestof gras altijd goedkoper is dan een kilo drogestof mais is het volgens Aerts altijd interessant het aandeel snijmais in het rantsoen kritisch te volgen.

Beheer
WP Admin