AlgemeenAchtergrond

Vion in hetzelfde schuitje als varkenshouders

Ook Vion ziet geen kans zijn gestegen kosten door te berekenen in de keten. In die zin verkeert het bedrijf in dezelfde positie als de varkenshouder. Vion gelooft heilig in partnerschap en samenwerking in de keten.

De resultaten van Vion in de varkensvleessector bevestigen de grote problemen die er momenteel zijn in de keten. Ook Vion is niet in staat de gestegen kosten door te berekenen in de keten. In zekere zin zit een bedrijf als Vion, maar ook andere varkensvleesbedrijven, in hetzelfde schuitje als de varkenshouders.

De tijd dat een varkensvleesbedrijf in zijn eentje een prijs kon opleggen, ligt al heel lang achter ons. Vion zoekt het in partnerschap en producten met toegevoegde waarde. Samenwerking in de keten. Ook de Rabobank denkt dat daar een deel van de oplossing ligt.

Terecht wijst topman Uwe Tillmann van Vion erop dat het een groot misverstand is om te denken dat Vion door zijn schaalgrootte een prijs zou kunnen opleggen. ”We moeten het hebben van samenwerking en partnerschap met onze toeleveranciers en afnemers”, is zijn devies. Op Europese schaal is het marktaandeel in varkensvlees, gemeten naar het aantal slachtingen, 7,9 procent. Dat is dus een zeer klein marktaandeel.

De varkensprijs wordt Europees vastgesteld. Ook de prijsontwikkeling op de wereldmarkt telt mee. Europa is steeds minder een afgeschermde markt. Ook de positie van grote producenten als Brazilië en de VS speelt een rol. Vion zit niet in een positie dat het zich daaraan kan onttrekken.

De problemen in de varkensketen zijn dit hele voorjaar al onderwerp van gesprek. Begin deze week zijn de problemen van de keten besproken op de Europese Landbouwraad. Er kwam niets uit. Productieregulering of quotering is politiek niet aan de orde. Alle ideeën over fondsen ter ondersteuning van de prijs zijn gesneuveld. De EU blijft geloven in de vrije marktwerking.

”Het enige voordeel is dat de problemen waarmee de sector heeft te kampen opnieuw zijn benoemd”, zegt lobbyist Frans van Dongen. ”Dat kan op termijn een voordeel zijn. Je hebt best kans dat de discussie over diermeel en over GMO in een stroomversnelling komt omdat men meer oog heeft voor achterliggende problemen bij de varkenshouderij. Hetzelfde geldt voor de Mercosur-onderhandelingen. Er is meer oog voor varkenshouderijbelangen.”

De Nederlandse varkenssector rest niets anders dan de rug te rechten, zoveel mogelijk onderling samen te werken (zonder in conflict te komen met de NMA) en met partners in de keten, niches te zoeken en toegevoegde waarde te creëren door onderscheidende producten te maken.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin