AlgemeenNieuws

Vion draaide verliezen in de gewone bedrijfsvoering

Boxtel – Vion boekte over 2013 een netto resultaat van 516 miljoen euro. Dit werd behaald op een omzet van 7 miljard euro.

Uit het jaarverslag blijkt dat het uiteindelijke resultaat alleen maar positief is door het incidentele resultaat als gevolg van de verkoop van Ingredients. In de gewone bedrijfsvoering zijn verliezen gedraaid.

Het operationeel resultaat (voor belasting) van de voortgezette activiteiten was 139 miljoen euro in de min. Vion meldt een incidenteel resultaat voor de voortgezette activiteiten van 646 miljoen euro, wat is toe te schrijven aan de verkoop van Ingredients.

De omzet van 7 miljard is opgebouwd uit 5 miljard omzet uit de voortgezette activiteiten en 2 miljard uit de beëindigde activiteiten van Vion Ingredients en het Verenigd Koninkrijk. De resultaten van Ingredients zijn nog tot 5 oktober 2013 meegenomen in het totale bedrijfsresultaat.

Topman Michiel Herkemij schrijft in het jaarverslag dat hij zich wil inzetten om het resultaat, vertrouwen en reputatie te herstellen. Hij noemt het noodzakelijk te blijven focussen op het efficiënter en effectiever maken van de vestigingen in Nederland en Duitsland. Ook noemt hij het van belang de processen en ondersteunende diensten te standaardiseren. Hij noemt het verder als zijn opdracht om Vion als één marktgericht en maatschappelijk bewust bedrijf te laten functioneren.

Beheer
WP Admin