VarkensNieuws

Vion: bewuste verwisseling biologisch vlees

Eindhoven – Uit intern onderzoek van Vion blijkt dat Encebe vleeswaren in de zomer van 2012 een partij gangbaar vlees bewust als biologisch vlees op de markt heeft gebracht. Volgens Vion heeft het toenmalige management van Encebe daar opdracht toe gegeven.

Het verantwoordelijke management van Encebe is niet meer in functie en niet meer actief in de onderneming, zo meldt Vion in een verklaring. Eerder liet Vion weten dat een menselijke fout de oorzaak was van de verwisseling.

Het betrokken management bestond uit de vestigingsmanager, hoofd van het servicebureau en de chef financiële administratie. Deze personen zijn in de afgelopen anderhalf jaar vertrokken. Dat vertrek staat volgens Vion los van het incident.

De kwestie kwam aan het licht via klokkenluiders die zich bij Omroep Brabant hadden gemeld. Op basis daarvan heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Hans Alders met de twee klokkenluiders welke beide meer dan tien jaar bij Encebe hebben gewerkt. Hans Alders heeft op basis van deze bevindingen verslag uitgebracht. Dit staat los van het eerder uitgebrachte rapport van Alders. Beide klokkenluiders hebben deze zaak niet eerder aanhangig gemaakt, omdat zijn in een ontslagprocedure betrokken waren wegens reorganisatie en vreesden voor hun financiële toekomst.

Alders concludeert dat de partij ham van 23.852 kilogram in de vriesruimte van Diepop in Den Bosch na de halfjaartelling in juni 2012, in de eerste week van juli 2012 werd voorzien van een code bestemd voor biologische ham. Uiteindelijk is van de totale partij 11.294 kilogram verkocht als biologische ham aan een groot aantal afnemers. In de periode daarna is de rest alsnog afgewaardeerd tot regulier vlees en verkocht als grondstof voor de voedingsindustrie. In het verslag van Alders staat dat de klokkenluiders ervan overtuigd zijn dat het hier een eenmalige actie betreft; zij kennen geen andere gevallen. Volgens de klokkenluiders is het incident hoogstwaarschijnlijk ingegeven door financiële problemen waarin Encebe zich toen bevond. Zij hebben geen zicht op mogelijke andere gevallen na hun ontslag.

Verder concludeert Alders, op basis van de administratie van Vion, dat er geen andere soortgelijke onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Op grond daarvan komt hij tot de voorlopige conclusie dat het hier inderdaad om een eenmalig, zij het ernstig feit gaat.

Vanwege de kwestie heeft Skal een tuchtrechtelijke verklaring aangezegd, welke in 2014 door het Skal-tuchtrecht behandeld zal worden. De datum van deze zitting wordt begin 2014 vastgesteld. Het Skal-tuchtrecht zal oordelen wat een gepaste sanctie is voor de overtreding uit 2012. Skal onderzoekt nu of de overtreding inderdaad eenmalig is, zoals Encebe aangeeft. In 2014 blijft het bedrijf onder verscherpt toezicht staan. Dit betekent extra aangekondigde en onaangekondigde inspecties.

Beheer
WP Admin