AlgemeenAchtergrond

Vestigen in Duitsland

Als ik moet kiezen voor het buitenland, dan kies ik voor Duitsland. Ga ik voor 1 vestiging in Nederland en 1 in Duitsland, dan ga ik naar West Duitsland. Ga ik helemaal emigreren, dan moet ik nog kiezen tussen het vroegere West en Oost Duitsland.

De belangrijkste motivatie voor een tweede vestiging in West Duitsland is dat dit dichtbij is waar we nu wonen. We wonen zo’n 10 kilometer van de grens, dus is het makkelijker om daar controle over te houden. Zo’n Tweede vestiging zal dan hoofdzakelijk gerund worden door personeel dat ik vanaf een redelijk korte afstand goed kan begeleiden, sturen, motiveren en controleren. Ik denk dat je dit altijd zelf moet blijven doen, hoe goed je personeel ook is. Jij bent immers zelf altijd eindverantwoordelijk.

Voordelen Duitsland :

* lagere aankoopkosten (benodigd startkapitaal) vergeleken met Nederland;
* veel ruimte en grond beschikbaar;
* het is echt een land in ontwikkeling, een land in opbouw;
* lagere pachtkosten dan in Nederland;
* beduidend lagere quotumkosten;
* makkelijke taal, de basiskennis ervan heeft bijna iedereen al;
* je kunt zelfstandig een bedrijf kopen, hebt geen Duitser als zakenpartner nodig;
* geen corruptie (wat in de omliggende landen wel eens een probleem kan zijn);
* redelijk stabiele melkprijs;
* het is een EU land, je geniet dus van dezelfde privileges als hier (premies);
* relatief korte afstand van familie en vrienden (wat dat sociaal betekent merk je wel als er ‘iets’ is);
* er is redelijk makkelijk aan goed personeel te komen.

Nadelen Duitsland:

* het is moeilijk om grond te kopen. Er wordt veel gewerkt met pachtgrond, met kort- en langlopende contracten. Daarbij wordt vaak van ontzettend veel verschillende mensen gepacht. Dat geeft toch elke keer een spannende tijd als het pachtcontract verlengd moet worden;
* op sommige bedrijven zit nog een staatsschuld , daar moet je goed op letten voor je een koop afsluit;
* banken zijn huiveriger dan in Nederland om leningen af te sluiten. Ze hebben niet het vertrouwen in de landbouw zoals in Nederland;
* op de vroegere, vaak oude, staatsbedrijven waren zijn de eerst jaren vaak hoge onderhouds-, renovatie- en opruimkosten;
* er is toch een heel andere regelgeving dan in Nederland. Als je een stal wilt verlengen in Duitsland moet je meteen ook het benodigde quotum kopen en de stal moet binnen een bepaalde termijn vol koeien staan.

Het grootste verschil tussen ‘West’ en ‘Oost’ is dat de bedrijven in Oost Duitsland beduidend groter zijn. West Duitsland is wat meer vergelijkbaar met Nederland.
Voor een neiuwe start is het goedkoper om in ‘Oost’ te beginnen goedkoper. Er is daar ook nog meer ruimte om te groeien. Het is daar makkelijker om aan de benodigde afzetcontracten voor mest te komen.

In Nederland verdubbelen is aanzienlijk duurder dan in Duitsland, door hogere quotumkosten, hogere koop- en huurprijzen grond, hogere personeelskosten, hogere kosten voor afzet mest. Hoe het met het verschil in voerkosten gaat is nog maar de vraag door de opkomst van biogasinstallaties.

Groeien in Nederland

De keuze om het bedrijf voort te zetten in Nederland hebben we 2 jaar geleden al gemaakt door te verhuizen naar Groningen. We kunnen hier nog verdubbelen zonder te verbouwen of nieuw te bouwen. We hebben genoeg grond voor de voervoorziening. Voor ons is dit bedrijf een lot uit de loterij. En nu de melkprijs eindelijk niet de dalende trend heeft maar de stijgende, hoor je ons niet klagen. Want het enige wat je nodig hebt als onderneming is een goed inkomen!

Let wel , dit is onze persoonlijke keuze , en iedere ondernemer is anders , en je moet doen wat volgens jou de beste keuze voor jou en je gezin is !

Beheer
WP Admin