AlgemeenAchtergrond

Verzoeker moet gelegenheid krijgen aanvraag te completeren

Een incomplete aanvraag voor toekenning van een energiepremie kan pas worden afgewezen nadat de verzoeker in de gelegenheid is gesteld de aanvraag te completeren. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

Bij de renovatie van een boerderij waren spouwmuren, vloerisolatie, dak- of vlieringisolatie en een speciaal soort glas aangebracht. Daarvoor was energiepremie wegens plaatsing van energiebesparende voorzieningen aangevraagd. Het energiebedrijf had dit afgewezen.

Volgens de inspecteur was deze afwijzing terecht. Het gemaakte bezwaar hiertegen verklaarde hij ongegrond. Het Gerechtshof van Den Bosch had het beroep ook afgewezen omdat niet aannemelijk was gemaakt welke voorzieningen wanneer waren aangebracht en voor welke voorzieningen recht bestond op energiepremie.

De Hoge Raad oordeelde echter anders. In artikel 5 van de Energiepremieregeling is namelijk bepaald dat indien de aanvraag voor energiepremie incompleet is, het energiebedrijf de aanvrager in de gelegenheid moet stellen om de aanvraag aan te vullen.

Uit niets blijkt dat de aanvrager deze gelegenheid is geboden, noch door het energiebedrijf, noch door de inspecteur. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Gerechtshof van Den Bosch daarom verworpen en verwezen naar het Gerechtshof van Arnhem.

Meer informatie Volledige uitspraak van de Hoge Raad

Beheer
WP Admin