AlgemeenAchtergrond

Vervolgschade: wie betaalt?

De overheid is te traag geweest rondom Q-koorts. de boer mag niet de dupe worden.

Drachtige geiten worden geruimd. Op bedrijven waar is gevaccineerd hangt het nog af van een test op Q-koorts. Op niet gevaccineerde bedrijven gaan alle drachtige geiten richting slachthuis. Deze beslissing viel na een tumultueuze week rondom Q-koorts.

De eerste belangrijke vraag is: hebben de ministeries van VWS en LNV te traag gehandeld? Het antwoord daarop is ja. Het advies van het RIVM vorige week, op basis waarvan is besloten tot het ruimen van drachtige dieren, had een jaar eerder ook gegeven kunnen worden. Ook toen was helder dat er een duidelijk verband bestond tussen bedrijven besmet met Q-koorts en het aantal humane ziektegevallen in de omgeving. En ook toen had het RIVM kunnen concluderen dat snelle ruiming het meest effectief zou zijn om de uitstoot van de bacteriën die Q-koorts veroorzaken in te dammen. Het enige verschil is dat de teller van het aantal mensen met Q-koorts toen lager stond dan nu. En dat in 2008 de hoop nog gevestigd was op vaccineren. Maar ook nu wordt niet gewacht op het effect van vaccineren van geiten op vermindering van het aantal humane ziektegevallen.

De tweede vraag is: wie betaalt de vervolgschade op de getroffen bedrijven? Dat de waarde van de dieren die worden geslacht door de overheid wordt vergoed is prima. Maar zonder geiten geen melk en zonder melk geen inkomsten. De ministeries stellen dat de sector zelf maar op moet draaien voor de vervolgschade. Dat is unfair! Als wordt besloten tot snelle ruiming uit het oogpunt van volksgezondheid kan het niet zo zijn dat de landbouwsector opdraait voor de gevolgen van een ziekte waar ze zelf niets aan kan doen. Prima dat LTO zo snel positief reageerde op het besluit te ruimen. Maar de belangenorganisatie staat nu wel voor de krachtproef om ook vervolgschade vergoed te krijgen. Want bij andere dierziekten als MKZ, BSE en vogelgriep is dat nooit gebeurd.

Beheer
WP Admin