AlgemeenOpinie

Vertel je eigen verhaal, varkenshouder

De varkenshouderij heeft het moeilijk. Juist daarom moet de sector investeren in pr.

De omstandigheden nodigen niet uit om vol passie uit te dragen hoe goed je bezig bent als varkenshouder. Al jaren wordt er niets verdiend in de varkenshouderij. Het imago van de sector is op z’n zachtst gezegd slecht. Een slecht imago draagt niet bij aan de consumptie en ook niet aan de bereidheid meer te betalen voor duurzamer, diervriendelijker geproduceerd varkensvlees.

Amper tien jaar terug leefde het promoten van de sector niet of nauwelijks onder varkenshouders. Gelukkig is er sprake van een kentering. Met de komst van Vallei Boert Bewust is de varkenshouderij een initiatief rijker om de sector op een positieve wijze onder de aandacht van de burger te brengen.

Het imagobewustzijn onder varkenshouders groeit, mede doordat het hen direct raakt. Verdere verscherping van milieu- en welzijnswetgeving dwingt varkenshouders te investeren. Dit gaat in vrijwel alle gevallen gepaard met een flinke bedrijfsuitbreiding. Een vergunning krijgen lukt alleen als de buren een ondernemer de nieuwe stal ook gunnen.

Het is burgers niet kwalijk te nemen dat zij afwijzend staan tegenover de bouw van meer nieuwe, grote stallen. Niet alle bedrijven zijn een ‘parel’ voor hun omgeving. De ruimte in Nederland is beperkt. En de angst voor dierziekten, zeker als die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, speelt een rol.

De belangrijkste reden waarom de varkenshouderij onder vuur ligt, is echter onwetendheid van burgers over de varkenshouderij. Door de dialoog aan te gaan met omwonenden, mensen mee de stal in te nemen, is de onwetendheid en weerzin tegen nieuwe bouwplannen vaak weg te nemen.

De lakmoesproef om te tonen hoe zeer ‘imagobuilding’ de varkenshouder menens is, volgt in 2014. Dan vervalt het productschap en daarmee de belangrijkste pr-financier. Besturen zijn dan aangewezen op boerengeld, op basis van vrijwilligheid. Om dan voor geld aan te kloppen bij de periferie komt niet sterk over. Pr en promotie van de sector is een taak van varkenshouders zelf. Vertel je eigen verhaal!

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin