AkkerbouwAchtergrond

‘Verplaatsing was niet nodig’

Akkerbouwer Ko Snijder verkast van de Noordwaardpolder naar de Jannezandpolder. De Noordwaard moet bij hoog water Gorkum beschermen. Snijder heeft zijn twijfels hierover. “Een nieuw bedrijf is een uitdaging. Maar om mij had het niet gehoeven.”

Waarom is uw bedrijf verplaatst naar Hank?
“In het project Ruimte voor de Rivier is de Noordwaardpolder aangewezen als overloopgebied voor Gorkum. De waterstand blijft daar dan 30 centimeter lager. Vrijwel alle boeren in de Noordwaard zijn uitgekocht.”

Is de verplaatsing naar de Jannezandpolder een verbetering?
“In de Noordwaard had ik 77 hectare, in Hank ruim 100 hectare. De grondsoort is vergelijkbaar, maar de grond in de Jannezandpolder is van mindere kwaliteit. Dat kan echter nog verbeteren. De verkaveling is in de Jannezand iets beter dan in de Noordwaard.”

Komt u op een bestaand bedrijf?
“Ja. Vanuit dit bedrijf is de exploitatie van de polder altijd geleid. De Jannezand is sinds 2007 eigendom van de overheid. Maar ik moet hier behoorlijk veel investeren. Ik bouw een nieuwe aardappelbewaarplaats en we zijn het woonhuis aan het verbouwen. Het duurt nog jaren voor ik alles heb opgeknapt.”

Hoe springt u er financieel uit?
“Ik speel ongeveer quitte. Maar dat komt omdat ik de grond in de Noordwaard voorlopig nog kan gebruiken. Hoe lang dat nog kan, is onbekend.”

Was de verplaatsing nodig?
“Er zijn betere alternatieven om Gorkum te beschermen tegen overstromingen. Het uitbaggeren van de Merwede heeft meer effect. Maar dat is volgens de overheid niet duurzaam. Ook kunnen de uiterwaarden langs de rivier na Woudrichem als overloop worden gebruikt. Dat heeft een veel groter effect op de waterstand in Gorkum. Maar die uiterwaarden zijn natuurgebied geworden en daardoor volledig beschermd. Daarom is gekozen om landbouwgrond in de Noordwaard op te offeren. Volgens mij grijpt de overheid dit aan om van de hele Noordwaardpolder direct maar een natuurgebied te maken. Hier was al 850 hectare natuurgebied ontwikkeld. Er was nog 2.000 hectare landbouwgrond over.”

Hoe kijkt u terug op de verplaatsing naar Hank?
“Ik heb zes jaar met de overheid onderhandeld. Het is een uitdaging, een nieuw bedrijf in de Jannezandpolder. En we wonen op een mooie locatie. Maar voor mij had het allemaal niet gehoeven.”

Beheer
WP Admin