RundveeAchtergrond

Verplaatsbare, eenvoudige high-tech stal

Vleesveehouder Léon Moonen ontwikkelde samen met een ingenieur van TMC Group in Eindhoven een innovatie en duurzame schuilstal, die ook nog verplaatsbaar en vergunningsvrij is. In de eerste instantie voor vleesvee, later ook voor melkvee.

De verplaatsbare en milieuvriendelijke schuilstal die veehouder Léon Moonen (40) achter op het erf heeft staan, is in de eerste instantie bedoeld voor vleesveehouders die hun dieren jaarrond laten grazen. Bijvoorbeeld in natuurgebieden. Toch is het ook voor de melkveehouderij een interessante ontwikkeling. Vandaar ook de interesse van onder meer de Nederlandse Zuivelorganisatie en melkmachinefabrikant De Laval.

Vanwaar hun interesse?
”Met De Laval zijn we in gesprek over een stal met melkrobots erin. Het kan een interessante optie zijn voor boeren die weidegang willen blijven toepassen.”

Wat zijn de sterke punten van de stal die u hebt ontwikkeld?
”Ik heb dat samen met anderen gedaan, maar de kracht van de ’cattle cabin’, zoals we de stal noemen, is dat hij het mogelijk maakt om rundvee jaarrond buiten te houden, terwijl het dierenwelzijn en het milieu er beter van worden. De stal oogt simpel, als een bak met een groot dak erboven, maar het concept slaat een heel nieuwe denkrichting in. Bovendien is de stal onderhuids erg innovatief, al zijn bepaalde elementen afgekeken van de pluimveehouderij.”

Welke?
”Met name het beluchten van mest. De stal heeft een houtsnipperbed, waar de warme lucht van de dieren van onderaf doorheen wordt getrokken. Zo wordt 80 procent ammoniakreductie behaald, omdat de ammoniak wordt gebonden aan de houtsnippers. Zonnecellen bovenop het dak leveren de benodigde energie.”

Leveren die voldoende energie?
”Voor een vleesveebedrijf zeker. Er is dan zelfs volop over. Voor een installatie met melkrobots wordt een systeem met energie-opslag ontwikkeld, zodat er ook stroom is tijdens donkere dagen.”

De stal is verplaatsbaar. Hoe werkt dat?
”Er zitten geen wielen onder, maar de stal is binnen 2,5 dag door één man te verplaatsen naar een andere plek. Bijzonder is ook dat er geen vergunning voor nodig is. Vanwege het gebruik in natuurgebieden is ook extra aandacht besteed aan het ontwerp.”

Beheer
WP Admin