AlgemeenAchtergrond

Verkiezingsdebat legt pijn in coalitie bloot

Het eerste verkiezingsdebat tussen de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer heeft de meningsverschillen tussen regeringspartijen CDA en PvdA over cruciale thema’s open en bloot op tafel gelegd.

Duidelijk is dat de partijen niet eensgezind zijn over de aanpak van de overheidstekorten, de marktwerking in de zorg en de toekomstige rol van Nederland in Afghanistan.

De fractievoorzitters Pieter van Geel (CDA) en Mariëtte Hamer (PvdA) zien allebei wel mogelijkheden voor ons land om in Afghanistan onder meer toekomstige agenten te trainen, waartoe de NAVO heeft opgeroepen. Desondanks blijven de coalitiepartijen verdeeld over de vraag of er ook nog een militaire bijdrage moet blijven, als later dit jaar de huidige missie in de Afghaanse provincie eindigt. Hamer herhaalde dat er wat haar betreft geen “nieuwe vechtmissie” komt. Van Geel zei bereid te zijn naar alle mogelijkheden te kijken. Het kabinet beraadt zich al enige tijd en wil uiterlijk 1 maart met een besluit komen.

Een andere belangrijke vraag voor de toekomst, hoe het enorme begrotingstekort moet worden weggewerkt, verdeelt CDA en PvdA eveneens. Hamer waarschuwde tijdens het debat op Radio 1 dat het kabinet niet te sne’ moet stoppen met het aanjagen van de economie door investeringen. Anders vreest zij opnieuw oplopende werkloosheid. Hamer vindt dat de huidige zoektocht naar miljardenbezuinigingen erop moet zijn gericht om op lange termijn, een jaar of vijftien, de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen.

Coalitiegenoot CDA herhaalde dat er dit jaar al betekenisvolle stappen moeten worden gezet. Lang uitstel van het wegwerken van de overheidstekorten vindt de partij niet verantwoord. CDA-fractievoorzitter Van Geel vindt dat de klus in een of twee regeerperiodes moet zijn geklaard. De CDA’er liet zich niet verleiden tot het benoemen van posten waarop moet worden bezuinigd. Hamer noemde Defensie, verwijzend naar CDA-minister Maxime Verhagen die zich juist zaterdag had gekeerd tegen bezuinigingen op dat terrein.

Het kabinet heeft vastgelegd dat in 2010 nog miljarden worden geïnvesteerd in de economie en dat in 2011 sowieso wordt begonnen met bezuinigen. Maar als de economische groei dan minder is dan 0,5 procent van het bruto binnenlands product, zal er tegelijk nog extra moeten worden geïnvesteerd om te voorkomen dat de bezuinigingen het voorzichtige herstel kapotmaken.

Uit het debat bleek ook dat een aanstaande botsing binnen de coalitie de marktwerking in de zorg wordt, die ziekenhuizen moet prikkelen om efficiënter te gaan werken. PvdA-fractievoorzitter Hamer zei grote aarzelingen te hebben bij de voorstellen van minister Ab Klink (Volksgezondheid).

De oppositie leverde zondag flinke kritiek op de onenigheid binnen de coalitie en de besluiteloosheid. De partijen vonden elkaar wel in een pleidooi om te voorkomen dat door bezuinigingen bij de politie het aantal agenten op straat minder wordt. Van Geel betitelde zo’n consequentie als onaanvaardbaar.

Beheer
WP Admin