AlgemeenAchtergrond

Vergoeding voor ganzenbeheer Friesland geregeld

De provincie Friesland heeft samen met de Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) de vergoeding voor ganzenbeheer sinds 2007 vastgesteld.

Ongeveer 1.400 boeren kregen vorige maand te horen dat de uitbetaling voor hun beheer vertraging opliep, omdat de tarieven nog niet waren vastgesteld. De 1.400 boeren hebben in 2007 via hun ANV een zesjarige beschikking gekregen voor ganzenbeheer. In 2008 is die regeling echter aangepast. De provincies hebben toen een overstapregeling mogelijk gemaakt, zodat boeren voor een andere, verbeterde, variant konden kiezen. De Europese Commissie heeft die mogelijkheid echter afgewezen.

In Friesland is de oplossing gevonden door de oude regeling, zoals die gold toen boeren in 2007 instapten, te herstellen. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben de gewijzigde Provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (PSAN) vastgesteld en aan Provinciale Staten toegezonden. Verder heeft het College de hoogte van de vergoedingen voor de winterseizoenen 2008 – 2011 vastgesteld. De oude pakketten van toen zijn bij dit besluit deels weer hersteld, maar met de voordelen van de verbeterde nieuwe regeling.

Vanaf nu zijn er twee regelingen in Friesland, één voor de boeren die in 2007 instapten en één voor boeren die nu willen beginnen met ganzenbeheer.

Beheer
WP Admin