AkkerbouwAchtergrond

Verduurzamen

De bodemgezondheid loopt terug door steeds intensievere bouwplannen.

Duurzaam telen. Dat is een kreet die de laatste jaren populair is geworden. Vrijwel elk bedrijf dat wil uitdragen dat het maatschappelijk verantwoorde producten produceert, vermeldt dat het product duurzaam is geteeld.

Maar wat is nu duurzaam telen? Is biologisch duurzaam? Is geïntegreerd telen duurzaam? Is het huidige gangbare telen ook duurzaam? Het begrip duurzaam is aan inflatie onderhevig. Door veelvuldig misplaatst gebruik heeft het aan kracht verloren. Duurzaam betekent in ieder geval zodanig met de productiefactoren omgaan dat de volgende generatie er ook over kan beschikken.

Duurzaam telen betekent dus voorzichtig omgaan met de bodem. Hierop voortbordurend leidde dit tijdens onze wekelijkse brainstormsessie op de akkerbouwredactie echter tot de volgende vraag: hoe gezond is de Nederlandse bodem eigenlijk? Of moet de vraag zijn: hoe ziek is de Nederlandse bodem?

Om een antwoord te krijgen op de vraag hoe ziek de Nederlandse bodem is, zochten we contact met diverse onderzoeksinstellingen en -instituten. Al snel kwam ik op het gezegde dat één gek meer kan vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden. Een simpele vraag dus, maar moeilijk te beantwoorden. Veel is bekend, maar nog veel meer onbekend.

Het goede nieuws: ziek is de Nederlandse bodem niet, maar ook niet blakend van gezondheid. Inkomen gaat nog te vaak vóór duurzaamheid. Met steeds krappere rotaties met kapitaalintensieve teelten – 1 op 3 tot zelfs 1 op 2 in aardappelen, 1 op in 3 bieten, 1 op 6 in uien – proberen telers hun inkomen op peil te houden. Graan, dat vaak zuiverend werkt op de grond, krijgt een steeds kleiner aandeel in het bouwplan. De bodem staat op een keerpunt. Bij eenzelfde nauwe teeltstrategie zal de bodemgezondheid teruglopen. En daarmee ook de opbrengsten en het inkomen voor de teler. Verduurzamen is daarom noodzaak.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin