AlgemeenAchtergrond

Verburg verhoogt subsidie aan jonge boeren

Jonge boeren die hun bedrijf moderniseren kunnen daarvoor in 2010 meer subsidie krijgen.

Minister Gerda Verburg heeft besloten het subsidiepercentage te verhogen van 20 naar 25 procent. De maximale investeringssteun per boer stijgt daardoor van 20.000 naar 25.000 euro.

De maatregel van Verburg is een reactie op een suggestie van SGP-Kamerlid Bas van der Vlies, die het vaker heeft opgenomen voor jonge boeren. Van der Vlies opperde om jonge boeren meer te laten profiteren van de fiscale steunregelingen MIA en Vamil, tot een bedrag van 70.000 euro.

Nu hebben jonge boeren nauwelijks baat bij deze regelingen, omdat zij door een laag inkomen nauwelijks belasting betalen; de fiscale aftrek stelt daardoor ook weinig voor.

Verburg heeft, in overleg met het NAJK, ervoor gekozen de bestaande regeling voor jonge boeren te verruimen, omdat het idee van Van der Vlies volgens haar discriminerend is ten opzichte van andere ondernemers die gebruik maken van de MIA en Vamil. Ook zijn de uitvoeringslaten volgens haar hoog.

Daarnaast zou een verhoging van de MIA/Vamil-steun tot maximaal 70.000 euro per boer betekenen dat – bij een gelijkblijvend budget – het aantal jonge boeren dat in aanmerking komt daalt.

De hogere subsidie voor de jonge boeren-regeling zegt Verburg te kunnen betalen uit het gereserveerde budget (dat in 2009 door de kredietcrisis niet is uitgeput). Verburg verwacht van de provincies dat zij hun bijdrage aan de jonge boeren op peil houden.

Beheer
WP Admin