AlgemeenOpinie

Verburg nodigt hoogleraren uit voor bedrijfsbezoek

Landbouwminister Gerda Verburg nodigt alle hoogleraren die onlangs een petitie ondertekenden over de toekomst van de veehouderij uit voor een bedrijfsbezoek.

Zij wil hen laten zien dat er wel degelijk verduurzaming plaatsheeft in de sector.

Onlangs trad een groep van ruim honderd hoogleraren onder leiding van voormalig directeur Roos Vonk van Wakker Dier naar buiten met forse kritiek op het beleid van Verburg. De minister zou te weinig respect voor natuur, milieu en dierenwelzijn tonen. Inmiddels is het manifest ondertekent door 249 wetenschappers.

Verburg heeft hen allemaal gevraagd voor een bezoek maandag aan een scharrelvleeskuiken- en biologisch varkensbedrijf in Salland. Na afloop wordt er in een restaurant gedineerd. De actie van de hoogleraren heeft kritiek gekregen, omdat slechts weinigen van hen beroepsmatig met de agrarische sector heeft te maken.

Beheer
WP Admin