AlgemeenAchtergrond

VEM en DVE als prijsindicator

De belangrijkste graadmeter voor het economisch rendement van mais als veevoer is de VEM waarde. VEM (VoederEeenheid Melk) en VEVI (VoederEenheid Vleesvee Intensief) zijn indicatoren voor de energiewaarde van mais. Energie is bepalend voor het lichaamsonderhoud en de productie van het dier. De berekening van VEM komt voort uit de bepaling van de vertering van het organische stof gehalte en de bepaling van het anorganische stof gehalte (as). Het anorganische stof gehalte heeft een negatieve invloed op de vertering van de organische stof.

De marktwaarde van één hectare goede mais op ’stam’ gekocht in 2007 was ongeveer €1.350,-. Die prijs is echter erg afhankelijk van het plaatselijk aanbod en de vraag. Daarom komt het voor dat er ook hier en daar €1.500,- tot €1.650,- is betaald voor een hectare mais.

Om de (financiele) voederwaarde van mais te berekenen wordt een methode gehanteerd. In deze methode kunnen grondstoffen worden vergeleken. Per VEM en DVE wordt waarde toegekend door WUR. Deze waarde geldt voor alle grondstoffen. Dus hoe hoger de VEM waarde, des te hoger de (financiele) voederwaarde. Let wel; deze waarde verschilt van de marktwaarde. Het is slechts een indicator om zo te kunnen bepalen welk voedermiddel financieel het meest aantrekkelijk is.

Beheer
WP Admin