AlgemeenAchtergrond

Veel vraag, stabiele prijzen

De vraag naar grond is in Noord-Holland groter dan het aanbod. “Er is best wat handel en de grondprijzen zijn stabiel”, aldus makelaar Sjaak Swart van LTO Vastgoed uit Haarlem.

De vraag naar grond komt in Noord-Holland vanuit alle sectoren. “Akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers hebben geld verdiend en willen hun bedrijf uitbreiden door grond te kopen. Vanuit de melkveehouderij is ook veel vraag. De ondernemers willen vooruitlopend op de afschaffing van het melkquotum hun bedrijven uitbreiden”, aldus Swart. Veel melkveehouders hebben de laatste jaren geïnvesteerd in grotere stallen.  “Maar die ligboxen moeten wel gevuld worden en daar is ook grond voor nodig”, aldus Swart.

De ondernemers die grond kopen financieren dat niet allemaal zelf. “We zien dat er steeds meer particuliere beleggers op de grondmarkt komen. Deze beleggers komen vaak via makelaars in contact met boeren. De grond wordt dan via geliberaliseerde pacht aan boeren verpacht”, legt Swart uit. Particulieren zijn sinds de economische crisis actiever geworden op de Noord-Hollandse grondmarkt. “De rente is laag en beleggen in aandelen is minder populair. Daarnaast verwachten de grondbeleggers dat de waarde van landbouwgrond gaat stijgen, gezien de toenemende vraag naar voedsel wereldwijd”, aldus Swart.

De grondprijs in Noord-Holland ligt tussen de 40.000 en 55.000 euro per hectare voor gronden die zowel geschikt zijn voor akkerbouw als voor melkveehouderij. “De bollengronden in de kop van Noord-Holland liggen nog boven dit niveau”, aldus Swart. Het grasland dat alleen geschikt is voor melkveehouderij ligt tussen de 25.000 en 35.000 euro per hectare. De grondprijs is erg afhankelijk van de lokale situatie. In gebieden waar meer boeren willen uitbreiden zijn gronden duurder.

Door de economische crisis zijn projectontwikkelaars niet meer actief op de grondmarkt, dit heeft vooral effect op de markt voor complete bedrijven. “Er worden vrijwel geen bedrijven meer uitgekocht, waardoor er ook minder vraag is naar bedrijven. Hierdoor worden bedrijven die te koop komen meestal opgesplitst: de grond wordt los van de gebouwen verkocht.

LTO Vastgoed verwacht dat de grondprijzen het komende jaar stabiel blijven. De signalen van meer vraag naar grond en minder aanbod is een aanwijzing voor prijsstijgingen. “Maar veel boeren financieren via de Euribor. De rente stijgt en dit zal naar verwachting de aankopen van grond afremmen”, aldus Swart.

Beheer
WP Admin