AkkerbouwAchtergrond

Veel vraag naar peen door kou en feestdagen

De weersomstandigheden en de naderende feestdagen hebben duidelijk effect op de vraag naar peen; het product is niet aan te slepen. Dit duidt ook op een tekort, wat leidt tot een positief toekomstbeeld voor de afzet.

Door de vaak matige kwaliteit is het echter ook moeilijk te verwerken. Er kleeft veel grond aan de wortelen, vooral aan de later gerooide. De netto inhoud van een kist valt hierdoor met gemiddeld 500 kilo tegen. Ook dit is een struikelblok voor de bewaring, koeling komt moeilijk bij het product, en de verwerking. Bovendien is de peen korter dan normaal.
De grote hoeveelheid tarra verhoogt de kostprijs flink. Dit maakt het huidige prijsniveau, de plus komt voort uit de bewaarvergoeding, nog niet veel meer dan kostendekkend.
Prognose: prijs is stabiel tot stijgend

Beheer
WP Admin