AlgemeenNieuws

Veehouderij-onderzoek WUR naar Wageningen

Wageningen – Wageningen UR verhuist het veehouderij-onderzoek in Lelystad naar Wageningen. Het betreft onder meer onderzoek naar stallen, mest en dierenwelzijn.

Het veterinaire onderzoek van het CVI blijft in Lelystad en wordt uitgebreid. De praktijkcentra voor de veehouderij blijven in Sterksel en Leeuwarden. Dat staat in een voorgenomen besluit van de raad van bestuur. De concentratie van veehouderijonderzoek in Wageningen moet volgens de plannen leiden tot meer samenwerking van onderzoekers binnen de universiteit en onderzoeksinstellingen terwijl een bundeling de organisatie ook aantrekkelijker maakt voor potentiële klanten in het bedrijfsleven. Vorig jaar werd al door de directie van de Animal Sciences Group de wens uitgesproken het veehouderij-onderzoek te concentreren. Het bestuur is nu akkoord maar de ondernemingsraad moet nog een advies uitbrengen.

Beheer
WP Admin