AlgemeenAchtergrond

Veehouderij moet destructie volledig gaan betalen

De veehouderij moet vanaf komend jaar de kosten voor het ophalen en verwerken van kadavers geheel zelf betalen.

Een amendement van het CDA om de overheidsbijdrage in stand te houden krijgt geen meerderheid. Dat bleek gisteren bij de behandeling van de LNV-begroting voor 2010. Het ministerie van LNV pleit al langer voor het kostendekkend maken van de destructietarieven, maar tot nu toe stak de Kamer daar telkens een stokje voor.

LNV droeg de afgelopen jaren 15 tot 20 miljoen euro per jaar bij aan destructie. Joop Atsma (CDA) stelde voor in 2010 weer 15 miljoen euro te reserveren, te betalen uit niet benut EU-landbouwgeld. VVD, SGP en mogelijk PVV steunen dat, maar dat is niet genoeg.

Voldoende steun is er wel voor onderzoek naar de combinatiekip, extra steun aan jonge boeren, en projecten met belonen van groenblauwe diensten (elk 1 miljoen euro).

Beheer
WP Admin