Foto: Sytze Bakker RundveeFoto

Veeboeren in Oosten druk met voederwinning

Maaien, hakselen en persen. Loonwerkers en veehouders waren er druk mee. Er was wel droogteschade in de mais.

In dit deel van de Mastenbroekerpolder wordt in een keer geperst en gewikkeld. Hier valt net een ronde baal uit de wikkelaar.

Bij Marcharen, in het oosten van Brabant, is duidelijk schade van droogte in een perceel mais te zien. - Foto s: Sytze Bakker

Op een perceel in het Gelderse Maasbommel is net een gang gemaaid en deels geladen voor het voeren in de stal.

Links maaien en rechts schudden/wiersen op een perceel grasland bij Holten (Ov.).

Persen en wikkelen bij het Overijsselse Wijhe.

Voederwinning in het Gelderse Terschuur. Met dit weer komt het ruwvoer mooi in de kuil.

In Mastenbroek (Ov.) vindt het wiersen plaats van eerder gemaaid gras voor de kuil.

Persen en wikkelen op een perceel in Scherpenzeel (Gld.). Het product is zo kant en klaar voor de wintervoorraad.

In Putten (Gld.) wordt een perceel gras gehakseld en naar de kuil gereden.

In Zelhem (Gld.) in de Achterhoek is het gras binnen. De mest wordt uitgereden.

Iets verder naar het noorden wordt bij Zwolle (Ov.) hooi geperst en geladen zonder te wikkelen.

In het Overijsselse Markelo gaat de grasoogst voor de kuil vlot door.

Beheer
WP Admin