AlgemeenAchtergrond

‘Varkensprijzenonderzoek DGB is niet transparant’

De Groene Belangenbehartiger presenteerde twee weken geleden het NVV-varkensprijzenonderzoek. Vion’s directeur inkoop Peter van Balkom heeft het rapport bestudeerd en komt met zijn reactie.

Van Balkom heeft het onderzoeksrapport niet toegestuurd gekregen door DGB. Hij heeft het rapport van de site van DGB afgehaald. In grote lijnen heeft Van Balkom de zelfde kritiek op het onderzoek als in voorgaande jaren.

”We hebben in het verleden kritiek geuit op de manier waarop DGB de Duitse prijzen corrigeert met een standaard correctie van vijf cent”, zegt Van Balkom. ”Voor zover wij kunnen zien, is met die kritiek van ons ondanks toezeggingen niets gedaan. Uit het rapport van DGB valt te halen dat de koppels die aan Duitsland worden geleverd bijna 20 procent groter zijn dan koppels die in Nederland blijven. Wordt daarvoor gecorrigeerd? Hoe zit het met het btw-percentage, correcties voor beren en binnenberen? Welke typen varkens worden geleverd aan Duitsland? Op die punten is het onderzoek totaal niet transparant.”

In feite is dat ook het belangrijkste kritiekpunt van Van Balkom op het onderzoek, een gebrek aan transparantie. DGB hult zich in geheimzinnigheid over het precieze aantal bedrijven dat meedoet aan het onderzoek en de aantallen dieren die daarmee gemoeid zijn. Uitsplitsingen voor concepten en bepaalde typen varkens worden niet gemaakt. Van Balkom: ”Daardoor zijn de conclusies die worden getrokken niet goed te volgen en is het inhoudelijk ook moeilijk om er goed op te reageren.”

Waar Van Balkom zich ook aan stoort is de conclusie van DGB dat de spreiding in de betaalde varkensprijzen louter een gevolg zou zijn van de matige onderhandelingskwaliteiten van de varkenshouder. ”DGB gaat helemaal voorbij aan de concepten, koppelgroottes, correcties voor transportafstanden, gewichtskortingen en toeslagen, uniformiteit en dergelijke. Ook die zijn een oorzaak van spreiding. DGB zou in zijn onderzoek daar meer rekening mee moeten houden, Ook zouden ze de productiekosten in het verhaal moeten betrekken.”

Van Balkom kan ook weinig met de constatering van DGB dat Vion in zijn kilogrammanagementprijs als de op een na laagste uit de bus is gekomen. ”Ik weet niet hoe ze dat hebben berekend en wat daar allemaal in zit”, is zijn commentaar.

Vion voerde afgelopen jaar vanaf week 13 een nieuwe uitbetaalsystematiek door. Die nieuwe systematiek had volgens van Balkom tot gevolg dat de gemiddelde uitbetaalde varkensprijs een cent hoger werd. Het beleid van Vion naar de leveranciers toe is erop gericht om de spreiding in kwaliteit en daarmee in uitbetaalprijzen te verkleinen. ”Een paar jaar geleden waren er verschillen tot wel 13 cent. Dat is al drastisch teruggelopen.”

Al met al vindt de aanvoerdirecteur dat DGB in de basis een prachtige database heeft waar ze eigenlijk veel te weinig mee doet. ”Ze zouden er eens een Wageningse onderzoeker mee aan de slag moeten laten gaan.” Bovendien vindt Van Balkom het jammer dat DGB in het onderzoek en de rapportage vooral tegen de slachterijen ageert en weinig open staat voor een dialoog. ”Je ziet hetzelfde nu gebeuren met de kritiek die varkenshouder Peet Berntsen heeft op de NVV-biggennotering. Hij heeft gewoon een punt, maar DGB wuift de kritiek weg en doet er niets mee.”

”We zouden niet tegen elkaar, maar met elkaar moeten werken. Er zijn problemen genoeg die opgelost moeten worden, ook in de prijsvorming. We moeten bijvoorbeeld af van de enorme schommelingen in de varkensprijzen en toe naar een stabieler prijzensysteem. Wat dat betreft nodigen we de NVV-voorzitter en de DGB-mensen graag uit voor een goed gesprek.”

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin