AlgemeenAchtergrond

Varkens Vandaag kiest projectmatige aanpak

De nieuwe Stichting Varkens Vandaag wil positieve publiciteit genereren voor de varkenssector. De eerste resultaten zijn al geboekt. De komende tijd moet blijken hoe Varkens Vandaag zich verder ontwikkelt.

Maandag gaat de stichting Varkens Vandaag officieel van start. De organisatie is ontstaan uit een groep varkenshouders die de negatieve publiciteit die keer op keer over de sector wordt uitgestort zat zijn. De groep, bestaand uit Jan Vogels, Gert Jan van de Elsen en Jos Hoeve, begon vorig jaar met het schrijven van ingezonden brieven naar landelijke en regionale dagbladen. Later ontstond het meldpunt voor onjuiste berichtgeving bij het Productschap Vee en Vlees.

De groep wil nu verder en heeft bedrijven uit de periferie van de varkenssector benaderd om gericht meer positieve publiciteit te genereren voor de varkenssector. Bij het initiatief zijn nu betrokken de voerfabrikanten Fransen Gerrits, Nutreco, stalinrichter Weda in Veghel en dierenartsenpraktijk Heeswijk Dinther. De groep wordt verder bijgestaan door Ingrid van der Sterren van communicatiebureau Van der Sterren.

Varkens Vandaag wil positieve publiciteit genereren, en kiest daarbij voor een projectmatige aanpak. Projecten, bijvoorbeeld een open dag, kunnen worden aangemeld bij de stichting en vervolgens worden geadopteerd door een derde partij. Deze zorgt er dan voor met hulp van het communicatiebureau dat er richting de media voldoende aandacht wordt gevraagd.

De afgelopen dagen is de stichting er met deze wijze van werken al in geslaagd om het acht uur journaal te halen met een item over de economische situatie in de varkenssector. Ook enkele open dagen zijn op deze manier succesvol onder de aandacht gebracht van lokale en regionale media.
Sinds het bekend worden van de ambities van Varkens Vandaag is er volop gereageerd. Er zijn al meer dan 200 aanmeldingen voor de oprichtingsvergadering. Een teken dat de doelstellingen van de stichting in oprichting leven. Voorzitter Annechien ten Have van LTO varkenshouderij vindt het positief dat een groep varkenshouders, de basis, met deze doelstellingen aan de slag gaat. ”Ik hoop dat ze succes boeken. De varkenshouderij kan wel wat positieve publiciteit gebruiken.”

Ook NVV-voorzitter Wyno Zwanenburg laat zich in gelijksoortige bewoordingen uit. ”Ik ben ook blij dat er bedrijven uit de periferie nu betrokken zijn bij het initiatief. Het is heel goed dat er van onderuit bedrijven in actie willen komen om het imago van de sector een steun in de rug te geven.” Het is over het algemeen niet gemakkelijk om positief nieuws voor het voetlicht te halen. Meestal geldt het adagium van ’goed nieuws is geen nieuws’. Als een varkenshouder het goed doet is dat meestal geen nieuws, want vanzelfsprekend en zo hoort het toch ook. Pas als er misstanden zijn, ontstaat er nieuws. Daarbij komt dat de varkenssector van oudsher gevolgd wordt door zeer kritische actiegroepen als Varkens in Nood en Wakker Dier die er als de kippen bij zijn elk negatief gegeven van de sector uit te vergroten.

Ten Have zegt dat ze de initiatiefnemers van Varkens Vandaag er op gewezen heeft dat ze hun nek ver uit steken. ”Er zijn veel dingen die ons als sector nog steeds kwetsbaar maken voor negatieve publiciteit. Denk aan castratie, couperen van staarten, luchtwassers die soms gewoon niet aan staan, antibioticaproblematiek etcetera. Die staan positieve publiciteit te vaak in de weg. Je kunt honderd keer zeggen dat je het zo geweldig doet op een aantal punten, het wordt teniet gedaan door dit soort zaken die heel gevoelig liggen onder het publiek.”

Voorzitter Rob van Schie van Varkens Vandaag (werkzaam voor Nutreco/Trouw Nutrition) zegt zich weinig aan te trekken van de groepen die de varkenshouderij een kwaad hart toedragen: ”Ik weet waar ik voor werk. Wij moeten gewoon ons eerlijke verhaal vertellen. We hebben nu al gemerkt hoe relatief gemakkelijk je via de sociale media als twitter ook de grote landelijke media kunt bereiken.”
Van Schie meldt verder te hopen dat het initiatief spoedig landelijk wordt opgepakt. ”We hadden dit eigenlijk vanaf het begin landelijk op willen pakken, en een landelijke campagne op willen zetten. We hopen nu dat het via deze weg toch een landelijk initiatief wordt.”

Directeur Jeen Akkerman van communicatiebureau Jeen denkt dat Varkens Vandaag een goede kans van slagen heeft. ”Wel moeten ze uitkijken dat ze te veel vanuit negatieve emoties reageren vanwege de in hun ogen onterechte aanvallen op de sector. Ze moeten proberen de zaken zo positief mogelijk te benaderen. Dat komt beter over.” Akkerman denkt dat er over het algemeen nog wel begrip en waardering is voor de varkenshouderij. ”Bovendien er zijn best positieve ontwikkelingen in de sector. Kijk alleen maar naar de ontwikkeling van het welzijnsvriendelijker vlees met één ster van de dierenbescherming. Er staat nu bijvoorbeeld een varkenshouder op de website van Albert Heijn. Dat is toch een positieve ontwikkeling.”

’Luisteren naar de samenleving’

Directeur Corporate Affairs Henny Swinkels van kalfsvleesonderneming VanDrie Group is door Varkens Vandaag uitgenodigd als spreker tijdens de oprichtingsvergadering om vanuit zijn ervaringen in de kalversector en bij de VanDrie Group mogelijke ideeën aan te reiken. Swinkels vindt dat de varkenssector veel meer moet luisteren naar de samenleving. ”We zijn heel goed in het zenden van informatie, maar we vergeten dat we onderdeel zijn van de samenleving. Het vlees moet duurzaam geproduceerd worden. Dat is wat de samenleving wil.” De tijd is voorbij dat de sector met de rug naar de samenleving kan gaan staan en op zich zelf kan opereren. Swinkels: “We moeten bijvoorbeeld af van megastallen. We moeten er ga-meestallen van maken”. Daarmee wil hij zeggen dat de sector het niet kan maken om stallen neer te zetten die de samenleving onacceptabel vindt. De NGO’s en de supermarkten hebben de lead. ”We moeten er naar luisteren en er rekening mee houden. Dat is overigens wat anders dan gedwee volgen. Ik verwacht op deze punten veel van de rapportage van de commissie Van Doorn”, aldus Swinkels.

Swinkels pleit er voor dat de varkenssector tot een goede krachtenbundeling komt en vervolgens met één stem en met één lijn orde op zaken stelt en problemen aanpakt. Hij verwijst naar de kalversector die zo’n twintig jaar geleden ook kampte met een slecht imago (kistkalveren, hormoonschandalen mestproblemen). De sector richtte de Stichting Kwaliteitsbewaking Vleeskalversector op (SKV) en wist vanuit deze koepel waarin alle partijen meedoen gezamenlijk de grootste problemen op te lossen. Tegenwoordig heeft de sector een tamelijk goed imago en het vlees van groepsgehuisveste kalveren ligt met één Beter Leven-ster van de Dierenbescherming in het schap.
Ook de varkenssector zou veel meer samen moeten werken. Problemen als het antibioticaverbruik en MRSA moeten worden opgelost, niet worden ontkend. Het zelfde geldt eigenlijk nog meer voor het mestprobleem. Swinkels ziet ook mogelijkheden in een zogenoemde ketenverlenging, waarbij er zelfs ketens gevormd zouden kunnen worden van winkelschap tot en met de koren-aar, ofwel de voerproductie op het akkerbouwbedrijf. ”Dat zou voordelen kunnen opleveren op het gebied van de mest.”

Bedrijven die de zaak verpesten moeten volgens Swinkels worden aangepakt. Pas als de problemen zijn opgelost, zo mogelijk in samenwerking met de NGO’s kan de sector trots op zich zelf zijn en vol zelfvertrouwen de samenleving tegemoet treden.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin