RundveeAchtergrond

Vandaag loopt onze melk weg

De Duitse boeren stoppen vandaag met leveren van melk aan de fabrieken. De actiebereidheid is hoog, zelfs onder niet-BDM leden. De Duitse pers zit er bovenop.

Het is zover, de melkprijs zakt naar 27 cent. Tijd voor actie! Vandaag krijgen alle BDM-leden bericht en begint de staking. De actiebereidheid is hoog, zelfs onder niet-BDM leden. De Duitse pers zit er bovenop en bericht vanaf het melkveebedrijf van één van de BDM-aanvoerders.

Zuivelproducten hamsteren

Ons wordt gevraagd om verse melk in de supermarkt te kopen en een pallet melkpoeder te bestellen. Verzorgingshuizen worden gewaarschuwd om veel zuivelproducten in voorraad te houden. Vanavond wordt er een grote regionale vergadering gehouden over de verder actieplannen.

Melkprijs in Nederland hoger

Het is jammer dat de actiebereidheid in Nederland nog niet zo hoog is. Dit komt vooral omdat de Nederlandse melkprijs nu nog op een hoger niveau ligt. Ook is het jammer dat het de Nederlandse boer vaak aan een bepaalde collegialiteit ontbreekt. Hoe ver moet de melkprijs zakken zodat deze boer ook de noodzaak ziet van eensgezindheid? Waarom wordt over de te hoge kostprijs van de buurman gesproken? Waarom voelt de éne boer zich beter dan de andere? Iedereen is toch gebaat bij een goede melkprijs voor ons kwaliteitsproduct?

Natuurlijk is er afgelopen jaar volop geïnvesteerd voor een toekomstgericht bedrijf, nadat de melkprijs jarenlang op hetzelfde niveau is blijven steken. Naar dit niveau teruggaan kan niet meer met de gestegen kosten voor krachtvoer en diesel.

Zo gauw de melkprijs bij ons onder de 27 cent schiet, wordt het erg krap. En dan zitten wij nog in een gebied te boeren waar de meeste kosten lager zijn dan in Nederland. Denk aan personeel, loonwerk, bouwkosten en grondprijzen. Ook is bij een groot bedrijf de kostprijs makkelijker te verdelen over het aantal liters.

Nadelig voor ons in vergelijking met Nederland is de ruwvoerkwaliteit, die onder andere moeilijk ligt door grondkwaliteit en klimaat. Hierdoor moeten wij meer krachtvoer voeren.

Water bij de super duurder dan melk

Bij de plaatselijke supermarkt wordt nu gestunt met verse melk, deze wordt aangeboden voor 57 cent per liter. Ik schets hierbij even de verhouding met een liter water uit de supermarkt. Hier wordt rustig €1,50 voor betaald, wat is er mis met water uit de kraan? Waarom heeft de consument dit geld voor een liter water over en niet voor een liter melk? Kijk eens hoeveel water er wordt verkocht in de supermarkt. Als men dit kan betalen, waarom moet dan de melk zo goedkoop zijn?

Scheefgetrokken marktwerking

Natuurlijk is er sprake van een marktwerking. Is er veel melk beschikbaar, dan daalt de prijs. Maar hoe echt is deze marktwerking als een boer simpel blijft leveren, voor welke prijs dan ook?

Beheer
WP Admin