AlgemeenAchtergrond

Vanaf 1 september subsidie aanvragen voor overnameplannen jonge boeren

Van 1 september tot en met 1 oktober 2006 kunnen jonge agrariërs een beroep doen op de Kaderregeling kennis en advies. Zij kunnen onder voorwaarden een vergoeding van maximaal
€ 1.000 krijgen voor het opstellen van een ondernemingsplan door een deskundige.

Onder jonge agrariërs wordt verstaan: Jonge agrariërs die van plan zijn een nieuw landbouwbedrijf te stichten of een bestaand landbouwbedrijf willen overnemen. Bedrijfsontwikkelingsplannen en plannen om het bedrijf op langere termijn over te nemen komen niet in aanmerking. In totaal is er een budget van € 500.000 beschikbaar.

De voorwaarden
• De jonge agrariër is niet ouder dan 40 jaar.
• Het ondernemingsplan wordt opgesteld door een deskundige.
• De jonge agrariër heeft niet eerder een landbouwbedrijf volledig in eigendom, pacht of erfpacht gehad.

Meer informatie Uitgebreide informatie op het LNV-loket

Beheer
WP Admin