AlgemeenNieuws

Van Nature nieuwe naam BGB en Versdirect.nl

Bleiswijk – De besturen van telersverenigingen BGB (Best Growers Benelux) en Versdirect.nl hebben hun handtekeningen gezet onder een fusieovereenkomst.

Eind januari 2012 zullen de leden van beide verenigingen stemmen over de fusie. Zij hebben in voorgesprekken al wel unaniem hun steun uitgesproken.

De gefuseerde vereniging krijgt een nieuwe naam: Telerscoöperatie Van Nature. Voorzitter wordt Aad Sonneveld van BGB. Voorzitter Dick Oosthoek van Versdirect.nl heeft zijn bedrijf beëindigd en treedt terug. Hans van Luijk (Versdirect.nl) vormt als algemeen directeur samen met Hans Prins (Versdirect.nl) en Wim Rodenburg het nieuwe managementteam (BGB).

Aanvankelijk was een ledenraadpleging in december voorzien, maar die is vertraagd door procedurele oorzaken. ’Er zijn geen problemen geweest, maar de procedure om de benodigde informatie voor te leggen aan bevoegde instanties kostte wat meer tijd’, stelt een woordvoerder.
Beide organisaties blijven in 2012 voor de GMO-programma’s twee organisaties. Het operationeel programma van beide organisaties voor 2012 is namelijk al ingediend.

Van Nature blijft samenwerken met vaste afnemers Haluco, Levarht, Combilo en Scherpenhuizen. Met de fusie ontstaat een telersvereniging met 120 aangesloten telers, met een gezamenlijk areaal van 540 ha glasgroenten en 275 ha vollegrondsgroenten. Samen vertegenwoordigen zij een aandeel van circa 15 procent van de Nederlandse markt voor tomaat, paprika en komkommer.

Beheer
WP Admin