AlgemeenNieuws

Van Doorn: omslag intensieve veehouderij nationaal aanpakken

Den Bosch – Voor een volledige omslag naar een duurzame intensieve veehouderij in 2020 is een radicale ommekeer nodig. Die omslag slaagt alleen met een nationale aanpak. Dat stelt de commissie-Van Doorn in zijn rapport over verduurzaming van de intensieve veehouderij.

De Commissie-Van Doorn, ingesteld door provincie Noord-Brabant, pleit voor een zorgvuldige veehouderij waarbij de veehouderij lokaal is ingebed en de dieren centraal staan in moderne stallen. De bedrijfsvoering is duurzaam waarbij de bedrijfsvoering en het productieproces vanzelfsprekend maatschappelijke waardering afdwingen.

Om de omslag te maken is medewerking van alle partijen in de keten vereist. De overheid zorgt voor een integrale aanpak van de problemen in de keten en zorgt voor de kaders waarbinnen de transitie naar een duurzame veehouderijtak plaats vindt. Een onafhankelijk orgaan voert de regie over het hele proces. Op die manier verwacht de commissie Van Doorn dat het mogelijk is om alle partijen en bedrijven mee te nemen in deze omslag. Voor zogenoemde ‘free riders’ die zich onttrekken aan regels en verplichtingen is geen plaats.

Supermarkten, boeren, voederbedrijven en vleesverwerkers ondersteunen de ambitie om al het vlees uiterlijk in 2020 duurzaam te produceren. Ze hebben het zogenoemde Verbond van Den Bosch ondertekend waarin dit doel is vastgelegd. Het manifest is opgesteld door de commissie Van Doorn.

Onder de ondertekenaars zijn LTO en ZLTO, de supermarkten Albert Heijn, Jumbo, Plus, C1000, Sligro, Vion, en diervoeders zoals De Heus, Nutreco en Agrifirm.

De Dierenbescherming, de Brabantse Milieufederatie en de stichting Natuur en Milieu hebben het manifest niet ondertekend.

Beheer
WP Admin