AkkerbouwOpinie

Van 15 naar 20 ton

Veredelaars maken 20 ton tarwe per hectare theoretisch haalbaar. Boeren en grond bepalen wat praktisch kan.

Britse wetenschappers zijn aan het werk om over twintig jaar op de beste Britse gronden 20 ton tarwe per hectare te dorsen. Dat is een mooi en ambitieus streven dat onder de naam 20:20 vorig jaar van start is gegaan. Laten we aannemen dat de beste Nederlandse gronden niet onderdoen voor de beste Britse. Dan gaan we in 2033 meemaken dat ergens op de klei een akkerbouwer een grote drieassige kipper voldraait met de opbrengst van 1 hectare. Een mooi vooruitzicht, zeker bij de tarweprijs van het huidige niveau. Weliswaar gaat het de wetenschap meer om de groeiende wereldbevolking te voeden dan de teler aan een inkomen te helpen, maar dat mag de pret niet drukken.

Van een stopgewas tussen inventieve en renderende teelten, een noodzakelijk kwaad, staat tarwe ook in Nederland weer op de kaart. De huidige prijs en de vraagverwachting op termijn zijn goed. Via veredeling wordt het gewas ook landbouwtechnisch interessanter.

Tussen een maximale opbrengst onder topomstandigheden op de beste gronden over twintig jaar en de werkelijkheid van vandaag zit nog wel een flink verschil. Zelfs de 15 ton per hectare die bij de huidige stand van veredeling haalbaar zou moeten zijn, wordt zelden of nooit gehaald. Het gemiddelde in Nederland over de afgelopen tien jaar ligt op maar 9,4 ton per hectare. Oorzaken: onvolkomenheden in teelt en bodem. Daar liggen dus aanknopingspunten. Meer aandacht en meer kennis geeft in de regel meer kilo’s en een betere kwaliteit. Hoe hoger de prijs, hoe beter de inspanning wordt beloond. Het gaat vaak niet om extra input, maar om preciezere timing ervan.

Het verhogen van de opbrengst is de beste manier om de kostprijs omlaag te brengen, becijfert de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Bij een gemiddelde opbrengst van 9 ton per hectare, bedraagt de kostprijs van tarwe 21 cent per kilo. Wie een topopbrengst realiseert van 12 ton, komt uit op 16 cent.

Beheer
WP Admin