AlgemeenAchtergrond

VAMIL-regeling 2007 en 2008 afgeschoten door ‘Brussel’

De VAMIL-regeling voor “groene kassen en stallen” is goedgekeurd door de Europese Commissie.

De goedkeuring geldt voor de periode van zes jaar (2009 tot en met 2014). Voor de jaren 2007 en 2008 is er echter geen goedkeuring gegeven. Dit heeft verband met het feit dat goedkeuringen niet met terugwerkende kracht worden gegeven.

De goedkeuring vanaf 2009 houdt in dat ondernemers voor hun “groene investeringen” in 2007 en 2008 niet willekeurig kunnen afschrijven. Zoals Agrocount op 13 januari al berichte is LTO-Nederland in overleg met het Ministerie van Financiën om de schade voor de sector zo veel mogelijk te beperken.

De VAMIL-regeling is een stimuleringsregeling voor milieu-investeringen. Als de investeringen kwalificeren geeft de VAMIL-regeling een mogelijkheid om de afschrijving vrijelijk over de jaren te verdelen. De regeling geeft echter geen verruiming voor de totale omvang van de afschrijving.

De per 1 januari 2007 ingevoerde afschrijvingsbeperkingen hebben ook invloed op de VAMIL-regeling. Voor roerende bedrijfsmiddelen geldt dit niet. De beperking van artikel 3.30 Wet IB 2001 is niet van toepassing op de VAMIL omdat hier alleen maar het tijdstip van afschrijving wordt beïnvloed en niet de (totale) omvang van de afschrijving. Deze bedrijfsmiddelen kunnen ‘gewoon’ willekeurig worden afgeschreven.

Is er echter sprake van gebouwen dan beperken de nieuwe regels per 1 januari 2007 de afschrijvingsmogelijkheden echter wel degelijk. Artikel 3.30a Wet IB 2001 beperkt namelijk de omvang van de afschrijving wel. Deze beperking werkt daarom door naar de VAMIL-regeling. De afschrijvingsbeperkingen gelden overigens alleen voor investeringen vanaf 1 januari 2007.

Meer informatie: brief Europese Commissie van 11 december 2008

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Beheer
WP Admin