RundveeAchtergrond

Vaccineren tegen mastitis loont

Markelo – Het vaccineren van koeien tegen mastitisverwekkers met het middel Startvac kan goed uit. Dit bleek afgelopen woensdag tijdens een presentatie van rundveedierenarts Henk van Ruitenbeek tijdens een stakeholdersbijeenkomst van Dierenartsenpraktijk Oosthof in Markelo.

Van Ruitenbeek verwees hierbij naar een tiental buitenlandse onderzoeken naar Startvac. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vaccineren een winst oplevert van 25 euro per koe in de eerste 130 dagen van de lactatie. Dit komt vooral omdat er minder melk weg gegooid hoeft te worden, er minder klinische en subklinische mastitis in de koppel voor komt en er daardoor uiteindelijk minder koeien afgevoerd hoeven te worden.

Tegenover de winst staat volgens de Amerikanen circa 17 euro aan vaccinatiekosten. Dichter bij huis in Duitsland en Oostenrijk bleek dat er op vaccinerende bedrijven tot 30 procent minder gevallen van klinische mastitis voor kwamen en het tankcelgetal daalde van 300.000 tot 500.000 naar rond de 100.000 cellen.

Uit een Oostenrijks onderzoek bleek dat het aantal koeien met een celgetal hoger dan 100.000 halveerde. Het aantal nieuwe infecties na het afkalven nam sterk af. Het vaccin bevat dode vormen van E-coli en staphylococcus aureus en werkt tegen Staphylococcus aureus, coagulase negatieve staphylococcen (vaarzenmastitis) en E-coli en andere coliformen. Voor een goede bescherming tegen de verschillende mastitisverwekkers moet een koe drie keer behandeld worden. Bij voorkeur tweemaal voor het afkalven en een maal rond de 52 dagen na het kalven.

Beheer
WP Admin