AkkerbouwAchtergrond

Uniek seizoen voor pootgoed

De handelshuizen hebben bijna 800.000 ton pootaardappelen geëxporteerd. Dat is bijna een record. Seizoen 2010/2011 is bijzonder, zegt Peter Ton, directeur van Stet Holland. “Het was een unieke combinatie van een hoge productie, een goede export en een mooie prijs.”

Wat maakt het pootgoedseizoen 2010/2011 zo bijzonder?
”De combinatie van een hoge productie aan pootaardappelen, een goed lopende export en een aantrekkelijk prijsniveau is uniek.”

Waarom was er zo veel vraag naar Nederlands pootgoed?
”Door droogte had Rusland een groot tekort. Het land kocht meer pootgoed, maar importeerde ook heel veel consumptieaardappelen. Dat dreef de prijs op en dat stimuleerde de vraag naar pootgoed in heel Europa. En landen als Egypte en Israël kochten meer pootgoed om ook te profiteren van de Russische vraag naar consumptieaardappelen.”

Welke andere factoren hebben geleid tot een uitstekend seizoen?
”Landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten stimuleren de aardappelteelt om water te besparen in de voedselproductie. In Irak wordt het rustiger. Dat stimuleert de handel in de regio. Syrië gaf private bedrijven voor het eerst toestemming pootgoed te importeren. Dat leidde tot een veel grotere import. Daarnaast is de vraag naar pootgoed in Zuid-Europa hersteld. Het seizoen ervoor zijn daar minder aardappelen gepoot door de natte winter.”

Zijn er ook landen die juist minder pootgoed hebben gekocht?
”De export naar Cuba is gehalveerd. Dat land heeft een budgetprobleem. Algerije kocht ook veel minder. Dat land had het seizoen ervoor te veel gekocht met als gevolg lage aardappelprijzen. Dat drukt de behoefte aan pootgoed.”

Ondanks het uitstekende seizoen hebben de Nederlandse telers dit jaar 2,1 procent minder areaal opgegeven voor de veldkeuring.
”De handelshuizen bepalen voor zo’n 80 procent het areaal pootaardappelen. Dankzij hun realiteitszin groeit het areaal niet. De markt kan zo weer tegen zitten in het nieuwe seizoen. Bovendien hadden veel grote pootgoedtelers problemen met de oogst door de regen. In de winter hebben ze veel pootgoed twee keer moeten sorteren om het schoon te krijgen. Ze hebben hun areaal beperkt dit jaar. En je ziet dat er steeds minder geschikte grond voor de pootgoedteelt in Nederland beschikbaar is.”

Wat verwacht u van het nieuwe seizoen?
”Door de droogte is de knolzetting minder. Het wordt geen jaar met hoge opbrengsten. Ik heb ook liever geen topopbrengst omdat het de prijs drukt. Over de vraag naar pootgoed is nog niets te zeggen. Ik kan niet inschatten welke invloed de onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten gaat hebben op de export van pootaardappelen.”

Beheer
WP Admin